งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 28/02/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 28/02/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Jirawat Promporn jirawat@book.co.th TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 28/02/50

2 The American Society of Civil Engineers หรือ ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจากกลุ่ม วิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และ ยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดใน สหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่สำคัญคือ ผลักดันให้ สาขาวิศวกรรม เปรียบเสมือนผู้นำในการสร้าง คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อ ปี 2002 ที่ผ่านมา History

3 Publications ASCE เป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา โดย ในแต่ละปีจะตีพิมพ์ข้อมูลมากกว่า 50,000 หน้า เช่น นิตยสารรายเดือนด้านวิศวกรรมโยธา, หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวของ ASCE วารสารวิชาการด้านเทคนิค เป็นต้น

4 Current Volume Current Issue Search Browse Journals Search This Issue Search All Issue Available Volume Search Method

5 Homepage คลิก JOURNALS

6 Journals เลือกชื่อวารสาร

7 Browse Journal 1. แสดงหน้าสารบัญของวารสารฉบับปัจจุบัน2. แสดง Volume ปัจจุบัน 1 3 2 3. แสดง Volume ทั้งหมดที่มีให้บริการของวารสารที่เลือก

8 Current Issue 1. สืบค้น Issue ปัจจุบัน 2. สืบค้น Issue ทั้งหมด เลือกดูสาระสังเขป / เอกสารฉบับเต็ม

9 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF Current Volume 12

10 Available Volumes คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

11 Search This Issue จากหน้า Table of Contents คลิกที่ Search This Issue

12 Search This Issue 1. ใส่คำค้น2. ระบุเขตข้อมูล3. ระบุคำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ 5. คลิกปุ่ม Search 1 5 2 3 “suspension cable” 4

13 เลือกสืบค้นจากสิ่งพิมพ์ทั้งหมดหรือชื่อที่ต้องการ กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ที่ต้องการ Search This Issue

14 Advanced Search 1. คลิก Advanced Search 1

15 Advanced Search 2. ใส่ชุดคำสั่ง จากนั้นกำหนดค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับ Search This Issue dynamics <IN> ti <AND> John<IN>au 2

16 Advanced Search

17 CrossRef Search คลิก CrossRef Search เพื่อสืบค้น

18 CrossRef Search 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 12 “fiber optic”

19 CrossRef Search คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

20 Search Results 1. คลิกเพื่อแสดงรายการบรรณานุกรมและสาระสังเขป 2. แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF3. เริ่มการสืบค้นใหม่ 1 2 3

21 Search Results-Abstract

22 Search Results-PDF Print, Save

23

24 myArticles 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก myArticles จากนั้นคลิกปุ่ม GO 1 2

25 Register คลิก Sign up for free!

26 Register กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนและคลิกปุ่ม Register

27 Register

28 กำหนด Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Register

29 My Scitation

30

31 Download Citation 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรมและคลิกปุ่ม GO 1 2

32 Download CitationRISRIS

33 genericgeneric

34


ดาวน์โหลด ppt By Jirawat Promporn TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO.,LTD. Update Latest 28/02/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google