งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/02/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/02/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/02/50

2 AIP เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์เคมี, ฟิสิกส์นิวเคลียร์, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยรวบรวมจาก วารสารของ AIP จำนวน 16 รายชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล

3 1. Applied Physics Letters 2. Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 3. Journal of Applied Physics 4. Journal of Chemical Physics 5. Journal of Mathematical Physics 6. Journal of Physical & Chemical Reference Data 7. Low Temperature Physics 8. Physics of Fluids ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

4 9. Physics of Plasma 10. Review of Scientific Instrument 11. Applied Physics Letters 12. AIP Conference proceeding 13. Physics Today 14. Biomicrofluidics 15. Computer in Physics 16. JCP : Biochemical Physics ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

5 SPIN Web Browse Advanced Search วิธีการสืบค้น Search by Scitation Simple Search Search

6

7 Browse Publications คลิกเลือก Browse : By Publisher

8 Browse Publications คลิกเลือก AIP

9 Browse Publications คลิกเลือกวารสารเล่มที่ต้องการ

10 Search Methods เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง เลือกสืบค้นจากคำค้น

11 Current Issue : เลือกแสดงวารสารฉบับปัจจุบัน Browse Publications – Browse All Online Issue : เลือกแสดงรายการวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ Free Online Sample Issue : แสดงตัวอย่างวารสารฟรี Accelerated Articles : เลือกแสดงวารสารฉบับล่วงหน้า

12 Browse Publications – Browse –Current Issues 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบของบทความที่ต้องการ 1. คลิก Current Issue 2 1

13 Browse Publications – Browse – All Online Issues 2. คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ 1. คลิก All Online Issues 2 1

14 Browse Publications – Browse – All Online Issues 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML 2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF 1 2

15 Browse Publications – Browse – All Online Issues HTML Table of Contents

16 Browse Publications – Browse – All Online Issues PDF Table of Contents

17 Browse Publications – Browse – Free Online Sample Issue 2 1. คลิก Free Online Sample Issue 2. คลิก FREE Sample Issue 1

18 - Current Issue : สืบค้นจากวารสารฉบับปัจจุบัน - All Online Issue : สืบค้นจากวารสารทั้งหมดที่ให้บริการ - Across Journals (SPIN database) : สืบค้นข้ามวารสาร - Multi-Publisher Full Text (CrossRef Search) Search Methods – Search

19 Search Methods– Simple Search 1. ใส่คำค้น 1 2 3 quantum 4 2. ระบุเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. จัดการหน้าแสดงผลลัพธ์

20 5. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ Search Methods– Simple Search 5 6. กำหนด Volume และ Issue ที่ต้องการ 7. คลิกปุ่ม Search 6 7

21 Search Methods– Advanced Search 1. คลิก Advanced Search 2. ใส่คำค้น 1 2 3 4 5 6 3. จัดการหน้าแสดงผลลัพธ์ 4. กำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์ 5. กำหนด Volume, Issue 6. คลิกปุ่ม Search (NANOSCALE SCIENCE AND DESIGN sec1 NANOSCALE SCIENCE sec2)

22 Search Methods– SPIN Web

23

24 Results 1 2 1. คลิกแสดงรายการบรรณานุกรม และสาระสังเขป 2. เลือกดู Full Text หรือ Zipped File ปรับปรุงการสืบค้น

25 Abstract

26 PDF Full Text Print, Save

27 HTML Full Text

28 REFERENCES

29 CITING ARITCLES

30

31 My Scitation-Register 1 2 1. คลิก My Scitation 2. คลิก Sign up for free! 3 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิกปุ่ม Register

32 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In Sign In 1 2

33 My Scitation

34 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือก Add to : My Articles My Article 1 2

35 My Article – Create Collection 1. คลิก Create Collection 1 2 3 4 2. ตั้งชื่อ Collection 3. เลือกสถานะ Collection 4. คลิกปุ่ม Cerate New

36 My Article สามารถเรียกดูแต่ละ Collection ที่สร้างได้

37 CrossRef Search 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 12

38


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 24/02/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google