งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ProQuest Nursing & Allied Health Source

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ProQuest Nursing & Allied Health Source"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ProQuest Nursing & Allied Health Source
คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source

2 เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางการพยาบาลและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยในสาขาวิชาทางด้าน Healthcare และนักศึกษาทางการพยาบาล ให้เนื้อหาฉบับเต็มทั้งรูปแบบ Text, PDF ,Text+Graphics และ File VDO ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบันจากสำนักพิมพ์มากกว่า 580 รายชื่อ

3 วิธีการสืบค้น Basic Search (สืบค้นขั้นพื้นฐาน)
Advanced Search (สืบค้นขั้นสูง) Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) Evidence-Based Resources Competency and Training Resources Study Path (ไล่เรียงตามกลุ่มหัวเรื่อง) Publication Search (ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์)

4 Basic Search 1 2 5 3 4 1 ใส่คำค้น 4 คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม 2 5
ระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ คลิก Search 3 คลิกเลือกจำกัดผลลัพธ์

5 Basic Search : More Search Options
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.1 ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up 5.2 ใส่ชื่อผู้แต่ง 5.3 ระบุเขตข้อมูล 5.4 เลือกประเภทบทความ 5.5 เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5.6 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 5.6

6 ระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ จำกัดการสืบค้น
Advanced Search 1 2 3 7 4 5 6 1 2 ระบุเขตข้อมูล 3 ใส่คำค้น ระบุคำเชื่อม 4 ระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ 5 จำกัดการสืบค้น 6 7 คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม คลิก Search

7 Advanced Search : More Search Options
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อจำกัดการสืบค้น

8 Evidence-Based Resources
1 2 1 2 คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น เลือกบทความที่ต้องการ

9 Browse : Cultural Competency Briefs
2 1 3 1. คลิก ที่ Cultaral Commpetency Briefs 2. สืบค้นไล่เรียงตาม ศาสนา 3. สืบค้นไล่เรียงตาม เชื้อชาติ

10 Browse : Video Training Programs
สืบค้นบทความภายในสิ่งตีพิมพ์ สืบค้น issue ช่วงเวลาที่ต้องการ เลือกหัวข้อที่สนใจ

11 Study Path : Practical Nursing (US)
1 2 3 1 เลือก Practical Nursing 2 คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ 3 หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO

12 Study Path : Registered Nursing (US)
1 3 2 1 เลือก Registered Nursing 2 คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ 3 หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO

13 Publication ใส่คำค้น คลิก Search หรือ คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ
1 2 3 4 1 2 ใส่คำค้น คลิก Search หรือ 3 4 คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ

14 Results 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 จำนวนผลลัพธ์ที่ได คลิกประเภทแหล่งบทความ
เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4 5 คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ

15 ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง
Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

16 Article 1 2 3 1 สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This) 2 3 ดูเอกสารฉบับเต็ม ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้น

17 คลิกที่ File Video เพื่อ Download Link
Article (Video File) คลิกที่ File Video เพื่อ Download Link

18 Marked List 2 1 1 คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2 คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ

19 คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้
My Research คลิกเลือก Print, หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

20 1. Create Your Bibliography
2 3 1 2 เลือกลักษณะการแสดงรายการบรรณานุกรม เลือกรูปแบบ 3 คลิกเลือก หรือ Print หรือ Download

21 Create Your Bibliography : Example
APA Style สามารถเก็บข้อมูลบรรณาธิการ รูปแบบ File HTML

22 2. Email Marked Documents
1 1 เลือกรูปแบบอ้างอิง 2 2 เลือกเขตข้อมูล 3 เลือกรูปแบบ ที่จะจัดส่ง 3 4 ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ 5 คลิก Send 4 5

23 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export
3. Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

24 4. Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

25 Create a Web Page : Download
1 2 1 2 คลิก File คลิก Save Page as

26 Create a Web Page : Email
1 2 1 2 ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง คลิก Send

27 Create a Web Page : Edit 2 1 1 2 แก้ไขข้อมูล คลิก Update

28 Set up Alert คลิกปุ่ม Set Up Alert กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert 1
2 1 2 คลิกปุ่ม Set Up Alert กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert

29 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ProQuest Nursing & Allied Health Source

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google