งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง ขวา +10. 80 1,100 3 +8.3 0 662ท่วม ข้อมูลจุดเฝ้าระวัง คลองอู่ตะเภา

2 แก้มลิงคลอง เรียน ระดับปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ สะสม หมายเหตุ 8.50- 10.00 51,00051,000 10.00- 13.00 141,000192,000 13.00- 13.50 29,500221,500 13.50- 14.00 30,500252,000 14.00- 14.50 31,500283,500 14.50- 15.00 32,500316,000 15.00- 15.50 33,500349,500 15.50- 16.00 34,500384,000 16.00- 16.50 35,500419,500 16.50- 17.00 36,500456,000 17.00- 17.50 37,500493,500 17.50- 18.00 38,500532,000

3 สถานีสูบน้ำ ชื่อสถานี จำนวน เครื่องสูบ อัตรา การสูบ ระบายลงหมายเหตุ 1.P1 36คลองอู่ตะเภา สำรอง 1 เครื่อง 2.P2 36คลองอู่ตะเภา สำรอง 1 เครื่อง 3.PU2(CSO2.4)22คลองอู่ตะเภา 4.PU2(CSO2.3)11คลองอู่ตะเภา 5.PU1 33คลองอู่ตะเภา 6.PW144คลองหวะ 7.PT233คลองหวะ 8.PT1927คลองเตย 9. ข 7 927คลองเตย 10. คลอง ร 1 33 คลอง ร 1 11. ซอย 27 33คลองอู่ตะเภา

4 แก้มลิงลุ่มน้ำ คลองเรียน ชื่อสถานที่ จำนวน เครื่องสูบ ปริมาณน้ำพื้นที่รับน้ำ 1. บึงศรีตรัง -30,0004.0 2. ลุ่มน้ำคลอง เรียนตอนล่าง 3. แก้มลิงคลอง เรียน 4550,00015.0

5 แก้มลิงลุ่มน้ำ คลองเปล ชื่อสถานที่ จำนวน เครื่องสูบ อัตรา การสูบ ปริมาณ น้ำ พื้นที่รับน้ำ ( ตร. กม.) 1. เรือนเพาะชำ 2185,0001.40 2. สวนสาธารณะ 2194,0002.0 3. สวนจราจร 217,000 4. สนามกอล์ฟ 2174,0001.5 5. มลฑลทหารบก 42 2150,0001.4 6. รพ. ค่ายเสนา ณรงค์ 2115,000 7. ศูนย์วิจัยการยาง 2150,0002.0 8. มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ --65,0002.1

6 คลองระบายน้ำ ชื่อคลอง ความยาว ( กม.) ปริมาณน้ำ ( ลบ. ม.) พื้นที่รับน้ำ ( ตร. กม.) 1. คลองเรียน 5.582,50021.723 2. คลองเตย 12288,00015.381 3. คลอง ราษฎร์ยินดี 2.030,0000.4 4. คลองหวะ 3.5157,5000.785 5. คลองอู่ ตะเภา 7.01,554,0005.458

7 พื้นที่ระบายน้ำ เขต ระบายน้ำ ที่ สถานที่ พื้นที่ รับน้ำ ระบายลง หมาย เหตุ 1ศรีภูวนารถใน0.785คลองหวะ 2เพชรเกษม1.855คลองอู่ตะเภา 3สาครมงคล1.375คลองอู่ตะเภา 4โชคสมาน1.728คลองอู่ตะเภา 5 คลองเตย / ทุ่งเสา 1.154คลองเตย 6ศุภสารรังสรรค์2.647คลองเตย 7 รัถการ / นิพัทธ์ สงเคราะห์ 3.342คลองเตย 8คลองเรียน2.723 คลองเรียน / คลอง 30 เมตร 9คลองเปล8.238คลองเตย 10คลองแห3.981 คลองอู่ตะเภา / คลองแห 11 สนามบิน / คลองอู่ ตะเภา 1.976 คลองต่ำ / ร 1/ คลองอู่ตะเภา

8 ท่อขนส่งน้ำ เข ต จำนวน ( สาย ) ความ ยาวรวม ( กม.) หน้าตัด เฉลี่ย ( ตร. ม.) ปริมาณ น้ำ ( ลบ. ม.) หมายเหตุ1 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt บางศาลา x.90 หาดใหญ่ใน x.44 ผลกระ ทบ ระดับ ปริมา ณน้ำ เวลา ( ชม.) ระดั บ ปริมา ณน้ำ +9.0 0 4009-10 +7.4 0 385 ล้นฝั่ง ซ้าย +9.7 0 6185 +8.0 0 512 ล้นฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google