งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24.ร้านส้มตำเจ้าจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24.ร้านส้มตำเจ้าจอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24.ร้านส้มตำเจ้าจอม

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการ นางจอมใจ วงจิ๋ว ที่ตั้งเลขที่ 209 หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ร้าน 2. อายุ ปี 3. สถานภาพ.สมรส 4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

3 บริเวณหน้าร้านส้มตำเจ้าจอม

4 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน มีตู้แช่ พัดลม ฯลฯ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน มีตู้แช่ พัดลม ฯลฯ

5 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ส้มตำเจ้าจอม ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ ปี ความสามารถในการรองรับลูกค้า โต๊ะ จำนวนพนักงาน 2 คน

6 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 6. รายได้ของสถานประกอบการ - 7. ขนาดพื้นที่ที่ตั้งสถานประกอบการ - 8. ลักษณะสถานประกอบการร้านอาหาร เช่าจากที่ส่วนบุคคล ประเภทของอาหารที่จะหน่าย 9.1 ประเภท อาหารพื้นเมือง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว 9.2 ราคา จานเดียว บาท 10. จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ารับประทานอาหาร จำนวน คน/ครั้ง

7 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 10. ประเภทอาหารที่เป็นที่นิยม/ขายดีที่สุด อันดับที่ 1 - อันดับที่ 2 - อันดับที่ 3 - สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบๆ ร้านอาหาร ธนาคารกรุงไทย/ธนาคาร ธกส. 12. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านอาหาร ห้องน้ำ ที่ล้างมือ พัดลม 13. การตกแต่งภูมิสถาปัตย์/สวนหย่อม -

8 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 14. ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร มาก - น้อย - ไม่มีเลย - ร้านอาหารมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อลูกค้า - 16. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทานอาหาร ชาวไทย ชาวต่างประเทศ หน่วยงานสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร(ไม่มี)

9 ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร
ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหาร 18. การประชาสัมพันธ์สถานประกอบการร้านอาหาร -ไม่มี-


ดาวน์โหลด ppt 24.ร้านส้มตำเจ้าจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google