งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens)
มีทางยาวโฟกัสอยู่ระหว่าง ม.ม. มีมุมในการรับภาพประมาณ 50 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับการมองเห็นของตาคน แต่ถ่ายภาพใกล้กล้องมากๆ ภาพที่ได้จะผิดส่วนไปบ้าง

2 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ปกติหรือเลนส์มาตรฐาน
ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ปกติหรือเลนส์มาตรฐาน 50 mm.

3 50 mm.

4 50 mm.

5 3. เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens)
เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวกว่าเลนส์ปรกติ และมีมุมกว้างประมาณ 35 องศา หรือน้อยกว่านี้ เลนส์ยิ่งทางยาวโฟกัสยาวเท่าไรก็ยิ่งมีมุมในการดูแคบลงเท่านั้น เลนส์ถ่ายภาพไกลสามารถดึงภาพในระยะไกล ๆ ให้เห็นใกล้ขึ้นจึงเหมาะกับการถ่ายภาพที่วัตถุอยู่ไกลมากๆ และ ไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆ ได้

6 เลนส์ถ่ายไกลมีทางยาวโฟกัสต่างกันออกไปดังนี้
3.1 เลนส์ถ่ายไกลระยะสั้น (Short telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 80 – 135 ม.ม. 3.2 เลนส์ถ่ายไกลระยะปานกลาง (Medium telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 150 – 250 ม.ม. 3.3 เลนส์ถ่ายไกลระยะไกล (Long telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 300 – 600 ม.ม. 3.4 เลนส์ถ่ายไกลระยะไกลพิเศษ (Super long telephotos) มีทางยาวโฟกัสระหว่าง 800 – 2000 ม.ม.

7 เนื่องจากเลนส์ถ่ายภาพไกลให้ภาพที่มีความชัดลึกน้อยเหมาะสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการให้ฉากหลังพร่ามัว เพื่อวัตถุจะได้ดูเด่นขึ้นทำให้ได้ภาพสวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น

8 ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ถ่ายไกล
ภาพตัวอย่าง จากการใช้เลนส์ถ่ายไกล 105 mm. 105 mm.

9 180 mm. 200mm.

10 เลนส์พิเศษชนิดอื่นๆ เลนส์ถ่ายภาพต่างระยะหรือเลนส์ซูม (Zoom lens)
เป็นเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหลายขนาดอยู่ในเลนส์เดียวกัน จึงเหมือนมีเลนส์หลายตัวให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนเลนส์

11 ที่กระบอกเลนส์จะมีตัวเลขบอกระยะทางยาวโฟกัสของเลนส์ให้เลือกในขณะถ่ายภาพโดยการเลื่อนเลนส์เข้าออก จึงต่างไปจากเลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens) ที่มีทางยาวโฟกัสตายตัว การใช้เลนส์ซูมนี้สะดวกมาก ในกรณีที่ถ่ายภาพวัตถุที่เปลี่ยนระยะทางอยู่ตลอดเวลา เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา หรือภาพงานพิธีต่างๆ ที่ต้องถ่ายทั้งระยะไกลและใกล้ ในเวลาใกล้เคียงกัน เป็นต้น

12 ผลจากการใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสระยะต่าง ๆ

13 ภาพบน เป็นภาพแสดงการเกิดภาพของเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้น (Focal length) ส่วนภาพล่าง เกิดจากเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่า จุด B เป็นจุดโฟกัสของเลนส์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้ภาพชัดที่สุด

14 วัตถุจากจุด A ถึง C ในภาพบนให้ความคมชัดมากกว่าจุด X ถึง Y ในภาพล่างในระยะทางเท่ากัน ซึ่งจุด X และ Y ของภาพล่าง อยู่ในตำแหน่งเดียวกับจุด A และ C ของภาพบน แต่จุด X และ Y เมื่อถ่ายด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสมาก ภาพจะไม่ชัด หรืออยู่นอกระยะโฟกัส (Out of Focus) แต่ถ้าถ่ายด้วยเลนส์ทางยาวโฟกัสสั้นก็จะอยู่ในระยะชัด

15 ดังนั้น เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสั้น จึงให้ภาพที่มีช่วงความชัดลึกมากกว่าเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสยาวมากๆ การถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง (Wide angle Lens) จึงให้ภาพที่มีช่วงความชัดลึกมากว่าการถ่ายภาพด้วยเลนส์ปกติ (Normal lens) แต่ภาพที่ถ่ายจากเลนส์ปกติจะมีช่วงความชัดลึกมากกว่าภาพที่ถ่ายจากเลนส์ถ่ายไกล (Telephoto lens)

16 ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์
ภาพเปรียบเทียบ ช่วงความชัดลึกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสของเลนส์ 35mm. f5.6 1/15วินาที

17 105mm. f5.6 1/15 วินาที 50mm. f5.6 1/15 วินาที

18 ภาพตัวอย่าง 21mm. f8 1/15 วินาที
ภาพนี้ใช้เลนส์มุมกว้างช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีมาก

19 100mm. f4 1/60 วินาที ภาพนี้ใช้เลนส์ถ่ายไกลช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีน้อย

20 500mm. f8 1/250 วินาที สองภาพนี้ใช้เลนส์ถ่ายไกลช่วงความชัดลึกของภาพจึงมีน้อยจะเห็นได้ว่าจะชัดเฉพาะจุดที่โฟกัสส่วนอื่นๆ จะไม่ชัด 105mm. f5.6 1/30 วินาที


ดาวน์โหลด ppt 2. เลนส์ปกติ หรือเลนส์มาตรฐาน (Normal lens or Standard lens)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google