งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์
ตัวอย่าง จงสร้างมุม ม อ ง ให้มีขนาด 85 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร มอ

2 สร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด อ ให้มีขนาด 85 องศา
โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ง

3 ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อ ง
ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อ ง 85  ดังนั้น จะได้มุม ม อ ง มีขนาด 85 องศา ตามต้องการ

4 ตัวอย่าง จงสร้างมุม ดวง ให้มีขนาด 148 องศา
มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร ดว

5 สร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด ว ให้มีขนาด 148 องศา
โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ง

6 ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น ว ง
ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น ว ง 148  ดังนั้น จะได้มุม ด ว ง มีขนาด 148 องศา ตามต้องการ

7 การสร้างมุมกลับ ตัวอย่าง จงสร้างมุม ผอม ให้มีขนาด 250 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ มุมกลับมากกว่า 180  ดังนั้นมุม ผอม มากกว่า 180  อยู่ 250 – 180 = 70  2. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร ผอ

8 สร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด อ ให้มีขนาด 250 องศา
โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ม 70  180 

9 ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อม
ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อม 250  ดังนั้น จะได้มุม ผ อ ม มีขนาด 250 องศา ตามต้องการ

10 จงสร้างมุม ทอง ให้มีขนาด 315 องศา
วิธีสร้าง 1. มุม ทอง มีขนาดมากกว่า 180 อยู่ 315 – 180 = 135 2. ลาก ทอ ยาวพอสมควร 3. ที่จุด อ สร้างมุม 315 องศา กำหนดจุด ง 4. ลาก อง จะได้มุม ทอง มีขนาด 315 องศา ตามต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google