งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

=> Co= 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "=> Co= 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 => Co= 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ)
7. แสง => Co= 299, km/s ( สุญญากาศ) C = Co/ n (ตัวกลางใดๆ ) เมื่อ n = ดัชนีหักเหของแสง

2 การสะท้อนและการหักเห
แสงเดินทางไปตามแนวเส้นตรงตราบเท่าที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวกลาง ถ้าแสงมีการเปลี่ยนทิศทาง ==> มีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางเกิดขึ้น qi qr qt ni nt กฎของการสะท้อน กฎการหักเหของ snell

3 การสะท้อนกลับหมดภายใน
qc เกิดขึ้นเมื่อ qi สูงกว่า q c 0% 100% 100% qc จะอยู่ในตัวกลางที่มี r สูงกว่า

4 เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber optics)
2 1 3 q1 q0 qc n0 ncore nclad Cladding Core: SiO2 แสงถูกกักภายในแกนกลางถ้า ncore > n cladd

5 A มัดใยนำแสง A วัตถุ เลนส์วัตถุ มัดใยนำแสง เลนส์ใกล้ตา ไฟแสงสว่าง

6 การหักเหผ่านรอยต่อโค้งทรงกลม
A n1 n2 R I O V C so si Paraxial ray approximation ลำแสงจากจุดวัตถุตกลงบนผิวโค้งไม่ไกลจากแนวแกนมุข (ลำแสงทำมุมเล็กๆ)

7 การกำหนดเครื่องหมาย

8 การหักเหผ่าน เลนส์บาง
สำหรับเลนส์บาง d --> 0 n2 n1 n1 o s so si fi fo Fi Fo fo= fi=f

9

10 กำลังขยาย si yo Fo Fi yi so แนวตั้ง: + = ภาพจริงหัวกลับ

11 การเกิดภาพจากเลนส์ f 2f วัตถุจริง ภาพจริง f 2f วัตถุจริง ภาพจริง f
ภาพเสมือน f วัตถุจริง ภาพเสมือน

12 ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ
- ระยะโฟกัสปรับได้ ม่านตา จำกัดปริมาณแสง เรตินา จอรับภาพ,เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณกระแสประสาท ส่วนของตา n กระจกตา น้ำตา เยื่อเคลือบเลนส์ตา เลนส์ตา ของเหลวในกระบอกตา

13 ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด--ระยะจุดไกล
ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด--ระยะจุดไกล 25 cm ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด --ระยะจุดใกล้

14 สายตาสั้นและการแก้ มองไกลไม่ชัด (จุดไกลไม่ถึง )
สายตาปกติ มองไกลไม่ชัด (จุดไกลไม่ถึง ) ความโค้งกระจกมากกว่าปกติ หรือกระบอกลึกกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนมากไป ระยะชัดไกลสุด <  สายตายาวมองจุดไกลปกติ ใช้เลนส์เว้าช่วยสร้างภาพเสมือนเพื่อยืดระยะจุดไกล สายตายาวที่แก้ไขแล้ว

15 สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว
สายตายาวและการแก้ 25 cm สายตาปกติ มองใกล้ไม่ชัด (จุดใกล้ไกลกว่าปกติ) ความโค้งกระจกน้อยกว่าปกติ หรือกระบอกตาตี้นกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนไม่พอ > 25 cm ระยะชัด ใกล้สุด 25 cm สายตาสั้นมอง จุดใกล้ปกติ สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว ใช้เลนส์นูนช่วยสร้างภาพเสมือนเพื่อ ร่นระยะจุดใกล้

16 การขยายภาพโดยแว่นขยาย
เป็นเลนส์นูนที่ถูกใช้งานในการเกิดภาพเสมือน กำลังขยายมากที่สุดขณะภาพเกิดที่จุดใกล้ และแว่นชิดตาที่สุด กรณีแว่นชิดตา So 25 cm f แว่นขยาย วัตถุ ภาพเสมือน ภาพจริง

17 การขยายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์
เลนส์ใกล้วัตถุขยายภาพจริงหัวกลับ เลนส์ใกล้ตาขยายภาพเสมือนหัวตั้ง fo fe 25cm. l เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา sO1 So2 ภาพจริง1 ภาพเสมือน 2 วัตถุ กรณี fo << l และ fe << 25 cm


ดาวน์โหลด ppt => Co= 299,792.5 km/s ( สุญญากาศ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google