งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ
- ระยะโฟกัสปรับได้ ม่านตา จำกัดปริมาณแสง เรตินา จอรับภาพ,เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณกระแสประสาท ส่วนของตา n กระจกตา น้ำตา เยื่อเคลือบเลนส์ตา เลนส์ตา ของเหลวในกระบอกตา

2 ระยะไกลสุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด--ระยะจุดไกล
ระยะใกล้สุดที่ตาโฟกัสภาพได้ชัด --ระยะจุดใกล้

3 สายตาสั้นและการแก้ มองไกลไม่ชัด (จุดไกลไม่ถึง ∞ )
สายตาปกติ มองไกลไม่ชัด (จุดไกลไม่ถึง ∞ ) ความโค้งกระจกมากกว่าปกติ หรือกระบอกตื้นกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนมากไป ระยะชัดไกลสุดที่ยังมองได้ < ∞ สายตายาวมองจุดไกลปกติ ใช้เลนส์เว้าช่วยสร้างภาพเสมือนเพื่อยืดระยะจุดไกล สายตายาวที่แก้ไขแล้ว

4 สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว
สายตายาวและการแก้ 25 cm สายตาปกติ มองใกล้ไม่ชัด (จุดใกล้ไกลกว่าปกติ) ความโค้งกระจกน้อยกว่าปกติ หรือกระบอกตาลึกกว่าปกติ หรือเลนส์ตานูนไม่พอ > 25 cm ระยะชัด ใกล้สุด 25 cm สายตาสั้นมอง จุดใกล้ปกติ สายตาสั้นที่แก้ไขแล้ว ใช้เลนส์นูนช่วยสร้างภาพเสมือนเพื่อ ร่นระยะจุดใกล้

5 Lasik Laser In situ kerato mileusis
แก้สายตาสั้น แก้สายตายาว Laser In situ kerato mileusis ใช้เลเซอร์ระเหยปรับความโค้งของกระจกตา

6 กำลังขยายเชิงมุม h q1 S1 h q2 q2 > q1 S2 < S1

7 แว่นขยาย (ก) h q1 S1 = 25 cm q2 S2 < f h S1 = 25 cm (ข)

8 การขยายภาพโดยกล้องจุลทรรศน์
เลนส์ใกล้วัตถุขยายภาพจริงหัวกลับ เลนส์ใกล้ตาขยายภาพเสมือนหัวตั้ง fo fe 25cm. l เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา sO1 So2 ภาพจริง1 ภาพเสมือน 2 วัตถุ กรณี fo << l และ fe << 25 cm

9 b ช่องเปิด q sinq = l/b sinq = 1.22l/b b รูเปิดกลม q

10 กำลังแยก Rayleigh’s criterion Dq

11 การเลี้ยวเบนผ่านรูม่านตา
จุดสองจุดที่ระยะไกล การเลี้ยวเบนผ่านรูม่านตา Dq จุดสีเขียว l = 500 nm ที่ระยะไกล ภาพบน โฟเวีย รูม่านตา ขนาด 3 mm 1.8 cm 8 mm ระยะบนเรตินา I ภาพ ที่โฟเวีย

12


ดาวน์โหลด ppt ตาและการมองเห็น กระจกตา - โฟกัสภาพ - ระยะโฟกัสคงที่ เลนส์ตา - โฟกัสภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google