งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมดุลกล (Equilibrium) ตัวอย่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมดุลกล (Equilibrium) ตัวอย่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมดุลกล (Equilibrium) ตัวอย่าง
วัตถุที่อยู่นิ่ง วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ วัตถุที่ไม่หมุน วัตถุที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ สรุปได้ว่า สภาพสมดุล คือ การที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้

2 สภาพสมดุลสถิต (Static Equilibrium)
เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่นิ่งเทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อย สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง เงื่อนไข คือ

3 ในกรณีวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล
ทฤษฎีของลามี หรือกฎของไซน์ สมดุลต่อการหมุน เงื่อนไข คือ หรือ สภาพสมดุลสมบูรณ์ คือ การที่วัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งและสมดุลต่อการหมุน แรงคู่ควบ เป็นระบบของแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่ทิศตรงกันข้าม และจุดกระทำไม่ร่วมกัน

4 ตัวอย่างที่ 1 จากรูปที่ 1 จงหา
ขนาดของทอร์กของแรงคู่ควบ จะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้แรงคู่ควบนี้อยู่ในสภาพสมดุล ระยะทางตั้งฉากระหว่างแรงคู่ควบที่มีขนาด 10 N ซึ่งสามารถทำให้แรงคู่ควบที่กำหนดให้อยู่ในสภาพสมดุลได้ 8 N 2 m รูปที่ 1 8 N

5 เสถียรภาพของสมดุล สภาพสมดุลเสถียร คือ สภาพที่วัตถุสามารถกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมได้เมื่อมีแรงกระทำเพียงเล็กน้อย สภาพสมดุลสะเทิน คือ สภาพที่วัตถุสามารถอยู่ในลักษณะเดิมได้ไม่ว่าจะมีแรงเท่าไรมากระทำก็ตาม สภาพสมดุลไม่เสถียร คือ สภาพที่วัตถุไม่สามารถกลับมาอยู่ในลักษณะเดิมได้เมื่อมีแรงกระทำเพียงเล็กน้อย

6 กราฟพลังงานศักย์โน้มถ่วงของจุดศูนย์กลางมวล ในแต่ละสภาพสมดุล
สมดุลเสถียร สมดุลสะเทิน สมดุลไม่เสถียร

7 ตัวอย่างที่ 2 แท่งวัตถุอันหนึ่งหนัก 50 N แขวนไว้กับเชือกเบาซึ่งผูกเป็นปมที่ O ส่วนปลายอีกสองข้างตรึงไว้กับเพดาน ดังรูป จงหาแรงตึงในเส้นเชือกทั้งสามเส้น ตัวอย่างที่ 3 คานอันหนึ่งวางอยู่บนจุด A และ B ในลักษณะสมดุลภายใต้การกระทำของแรงต่างๆ ดังรูป จงหาแรงที่กระทำต่อคานที่จุด A และ B สมมติคานนี้หนัก 40 N และยาว 8 m 1 m 2 m 1 m 1 m 1.5 m A 40 N B 100 N 200 N 500 N 300 N

8 ***** ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน *****
ตัวอย่างที่ 4 บันได AB หนัก 160 N วางพิงอยู่กับกำแพงในลักษณะสมดุล โดยปลายด้านล่างทำมุม 600 กับพื้นดิน จงหาแรงที่กระทำต่อบันไดที่ A และ B A 600 B ***** ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน *****


ดาวน์โหลด ppt สมดุลกล (Equilibrium) ตัวอย่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google