งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสงและการมองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสงและการมองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสงและการมองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน

2 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบัน ถ้าไม่มีแสงเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ยังไม่ทราบหลักการทำงานของแสงว่าสามารถทำให้เรามองเห็นได้อย่างไร ผู้จัดทำโครงงานจึงจัดทำโครงงานขึ้นเพื่อศึกษาศึกษาการ เคลื่อนที่ของแสง และประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวัน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของแสง
2. เพื่อศึกษาประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวัน

4 ลักษณะของการมองเห็นภาพ
1. การมองเห็นภาพจากวัตถุโดยตรง 2. การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน เนื่องจาก - กระจกเงาราบ - กระจกเงาเว้า - กระจกเงาโค้ง

5 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน
กระจกเงาราบ

6 การมองเห็นภาพผ่านการสะท้อน
กระจกเงาเว้า กระจกเงาโค้ง

7 การมองเห็นภาพผ่านการหักเห เนื่องจาก
- เลนส์

8 ตา หลักการ - แสงจากวัตถุหักเหผ่านเลนส์ตา ( เลนส์นูน )แล้วเกิดภาพจริงชัดบนเรตินา ( ฉาก ) - ม่านตาทำหน้าที่ปรับปริมาณที่ตกบนเรตินา - ภาพชัดบนเรตินาเกิดได้โดยกล้ามเนื้อยึด เลนส์บีบ - ดึงปรับทางยาวโฟกัสของเลนส์ตา

9 แสดงการเกิดภาพบนเลนส์
เมื่อวัตถุอยู่ไกล ภาพตกบนเรตินา มีขนาดเล็ก

10 เมื่อวัตถุอยู่ไกล้ ภาพตกบนเรตินา มีขนาดใหญ่

11 ความบกพร่องในการมองเห็น
สายตาสั้น - ตาที่มองชัดเฉพาะวัตถุ ที่อยู่ใกล้ๆ

12 การแก้ไข สวมแว่นตา หรือ เลนส์สัมผัส ที่เป็นเลนส์เว้ามีความยาวโฟกัสเหมาะสม

13 * ระยะใกล้สุดของคนปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม.
สายตายาว 25 cm * ระยะใกล้สุดของคนปกติจะเห็นได้ ชัดเจน คือ 25 ซม.

14 การแก้ไข - สวมแว่นตา หรือ เลนส์สัมผัสที่เป็น เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสเหมาะสม

15 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

16 ประโยชน์ที่ได้รับ  

17 ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 3
ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบ 3. ควรนำไปใช้กับ 4. ควรศึกษา 5. ควรศึกษาวิธีการ และหาแนวทาง

18 เอกสารอ้างอิง

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แสงและการมองเห็น ผู้จัดทำ นางเฉลิมศรี เปียปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google