งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดเชิงมุม h q1 S1 q2 q2 > q1 S2 < S1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดเชิงมุม h q1 S1 q2 q2 > q1 S2 < S1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนาดเชิงมุม h q1 S1 q2 q2 > q1 S2 < S1
เมื่อวางวัตถุใกล้ตา ภาพที่เกิดบนเรตินาย่อมมีขนาดใหญ่ขึ้น และจะเห็นเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าขณะวัตถุอยู่ไกลออกไป

2 q2 S2 < f h S2 = 25 cm (ข) S2 = f (ค) (ก) q1 S1 = 25 cm แว่นขยาย

3 Optical tube length :L =160 mm และ fe << 25 cm
กล้องจุลทรรศน์ FO เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา วัตถุ Fe I1 I2 L Fo fe h' h a ชุดเลนส์ใกล้วัตถุ ชุดเลนส์ใกล้ตา Optical tube length :L =160 mm และ fe << 25 cm

4 กล้องโทรทรรศน์ q2 เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา ก) ข) I1

5 q1 q2 h fo fe เลนส์ใกล้ตา เลนส์ใกล้วัตถุ I1 fo q1 q2 h fe เลนส์ใกล้วัตถุ เลนส์ใกล้ตา I1

6 Eyepieces Huygenian: เป็นเลนส์ประกอบคู่ของเลนส์นูนแกมระนาบที่หันผิวระนาบออกหาตา ช่วยแก้ความคลาดสีและลดโคมา ไม่สะดวกที่จะใช้กับ reticle เนื่องจากระนาบภาพ(image plane )อยู่ระหว่างเลนส์ ใช้กับกล้องราคาถูก Ramsden: เป็นเลนส์ประกอบคู่ของเลนส์นูนแกมระนาบที่หันผิวระนาบออกจากกันและกัน แก้ความคลาดสีได้ไม่ดีนักเนื่องจากระนาบภาพอยู่นอกชุดเลนส์ แต่ใช้กับ reticle ได้สะดวก ถ้ามีฝุ่นเกาะเลนส์จะรบกวนการมอง Kellner: ปรับปรุงจาก Ramsdenโดยใช้เลนส์ achromat เพื่อแก้ความคลาดสี ให้ภาพที่คมชัดและสว่างสำหรับกำลังขยายปานกลางและต่ำแต่ ที่กำลังขยายสูงจะมีระยะ eye-relief ที่สั้น Orthoscopic: มีเลนส์ สามชิ้นปรับปรุงจากแบบ Kellner field ให้มีระยะ eye-relief ที่ยาวขึ้น 6 6

7 Objectives 7 7

8 Binoculars ก) ข) 8 8

9 กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อน
-ราคาไม่แพง -ทำได้ง่ายไม่ขึ้นกับชนิดวัสดุมากนัก -ลดความคลาดสีไปได้มาก -ตัวกล้องทำได้สั้นกว่า -หน้ากล้องใหญ่ Newtonians 9 9

10 Cassegrain Reflectors สะท้อนลำแสง
ให้อยู่ในแนวยาวของตัวกล้อง ง่ายต่อการเล็งเป้าหมาย Schmidt-Cassegrain Telescopes (SCT) มี Schmidt correction plat หน้ากล้องช่วยลด ความคลาดที่มาจากการใช้กระจกทรงกลม Maksutov-Cassegrain Telescopes Klevsov-Cassegrain 10 10

11 กล้องถ่ายรูป 11 11

12 กล้องแบบ Single-Lens Reflex
ใช้ปริซึม Penta และกระจกสะท้อน ช่วยเบนแนวลำแสงจากหน้ากล้องให้ ออกสู่ช่องเล็งภาพ (View finder) ภาพที่ เห็นจะเป็นภาพที่เหมือน กันกับที่จะไปตกบนฟิล์ม เลนส์กล้องถ่ายรูป 1. normal or standard, The focal length of a normal lens for a 35 mm SLR camera is approximately 50 mm. A standard or normal lens produces a picture with a perspective similar to the human eye. 2. wide angle, The focal length of a wide angle lens is any measurement less than 50 mm, but is typically 28 mm. A wide angle lens makes things appear smaller and distorts the view if the object is too close to the camera 3. telephoto. The focal length of a telephoto lens ranges from 60 to 1000 mm. A telephoto lens magnifies the subject while at the same time narrowing the field of vision. These lenses create an image that looks flatter than that produced by a standard lens 12 12

13 เลนส์กล้องถ่ายรูป 1. เลนส์มาตรฐาน
1. เลนส์มาตรฐาน สำหรับ กล้อง SLR 35 มม. มีความยาวโฟกัสประมาณ 50 มม. ใช้ถ่ายภาพที่มี ขอบเขตมุมมองคล้ายกับที่เห็นผ่านสายตาระยะปกติ 2. เลนส์มุมกว้าง( wide angle) มีความยาวโฟกัสน้อยกว่า 50 มม. (ปกติประมาณ 28 มม.) เก็บภาพที่มีขอบเขต การมองกว้างขึ้นแต่ขนาดสิ่งต่างๆจะเล็กลง รูปร่างจะผิดเพี้ยนสำหรับวัตถุใกล้กล้อง 3. เลนส์ภาพระยะไกล( telephoto) มีความยาวโฟกัสในช่วง 60 ถึง 1000 มม. ขยายภาพของวัตถุเป้าหมายและลด ขอบเขตการเห็น มิติของภาพจะดูแบนลงกว่าเลนส์มาตรฐาน 13 13

14 เลนส์ Telephoto สามารถแปรเปลี่ยนความยาวโฟกัส
ให้ภาพจากวัตถุระยะต่างๆไปตกบนฟิล์ม ได้พอดี เลนส์เทเลโฟโตอย่างง่ายใช้ หลักการเดียวกับกล้อง โทรทรรศน์แบบกาลิเลโอ Gullstrand's Equation 14 14

15 เลนส์เทเลโฟโตซูม True Zoom Telephoto Lens
สามารถแปรความยาวโฟกัสได้ โดยที่ความยาวกระบอกเลนส์คงเดิม และเกิดภาพตกบนฟิล์มตลอดเวลา ที่ปรับเปลี่ยนโฟกัส 15


ดาวน์โหลด ppt ขนาดเชิงมุม h q1 S1 q2 q2 > q1 S2 < S1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google