งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล

2 IntroductionIntroduction Cambridge Journals Online เป็นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์จาก Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF และ HTML

3 Search Methods 1. Browse Journals ● By Title ● By Subject ● Subscribed to 2. Search ● Search by Citation ● Quick Search ● Advanced Search ● CrossRef Search

4 HomepageHomepage

5 1. คลิกเลือก By title2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals By title 1 2

6 1. คลิกเลือก By subject2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Browse journals By subject 1 2

7 1. คลิกเลือก Subscribed to2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals Subscribed to 1 2

8 Available volumes คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

9 Table of Contents เลือกแสดงเนื้อหาบทความ

10 1. เลือกชื่อวารสาร Search by Citation 1 2 34 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็น เช่น ปีพิมพ์ (Year), ปีที่ (Volume), เล่มที่ (Issue) และเลขหน้า (Page) 4. คลิก Find

11 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 3. หรือ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search Quick Search 1 2 3

12 4. ระบุช่วงเวลา Advanced Search 1 2 1. ระบุเขตข้อมูล 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุคำเชื่อม 9. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 10. ระบุเฉพาะวารสารอย่างเดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 7. ระบุประเภทของบทความ 8. ระบุเขตข้อมูลในการแสดงผล 5. เลือกวารสารที่ต้องการ6. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 11. คลิก Search 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 1. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหาบทความ2. สืบค้นในผลลัพธ์เดิมหรือสืบค้นใหม่ 1 2 Search Results

14 1. Email abstract เพื่อส่งสาระสังเขปผ่าน Email 2. Content alerts เพื่อบอกรับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล์ 3. Export Citation เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทางบรรณานุกรม AbstractAbstract 12 3

15 Full Text - HTML Save, Print

16 Full Text - PDF Save, Print

17 คลิก Save Search เพื่อบันทึกคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น Save Search

18 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export Citation เพื่อถ่ายโอนข้อมูลรายการที่เลือก Export Citation 2 1

19 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบการถ่ายโอน เช่น EndNote 3. คลิกเลือกที่ Download เพื่อถ่ายโอนข้อมูล 1 2 3 Export Citation

20 1. คลิก CrossRef Search2. ใส่คำค้น3. คลิก Search CrossRef Search 1 23

21 เลือกรายการที่ต้องการ

22 คลิก Register now เพื่อบอกรับบริการต่างๆ RegisterRegister

23 RegisterRegister กรอกข้อมูลสำหรับ การลงทะเบียน

24


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google