งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ( สคอ. )

2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชน ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชน ร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ชุมชนบ้านน้ำด้วน 1 เทศบาลตำบลวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

3 แผนที่ชุมชนบ้านน้ำด้วน 1
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 91 ครัวเรือน มีสมาชิกในชุมชน คน อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง

4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ / ครั้ง
ปีงบประมาณ ในเขต สภ.อ.วังทอง เทศบาล ตำบลวังทอง ชุมชน บ้านน้ำด้วน 1 เล็กน้อย เป็นคดี ปี 2549 (1 ต.ค ก.ย.49.) ไม่มีข้อมูล 53 30 2 20 ไม่มี ปี 2550 (1 ต.ค ก.ย.50.) 51 10 5 ปี 2551 (1 ต.ค ก.ค.51.) 25 3 (ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอวังทอง)

5 สภาพทั่วๆ ไปของชุมชนบ้านน้ำด้วน 1...
ภาพก่อนดำเนินการ

6 ร่วมกันจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร บริเวณทางแยกภายในชุมชน

7 ร่วมกันพัฒนา ตกแต่งภูมิทัศน์รอบชุมชน

8 ช่วยกันล้างถนน และทำความสะอาดขอบถนนบริเวณรอบชุมชนบ้านน้ำด้วน 1

9 บริเวณรอบชุมชนบ้านน้ำด้วน 1
ทาสีขอบถนน บริเวณรอบชุมชนบ้านน้ำด้วน 1

10 จัดทำเส้นเตือนชะลอความเร็วก่อนถึงลูกระนาดถนนโดยชุมชน

11 ประสานหน่วยงานอื่น ๆ ติดตั้งกระจกนูน รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อก ประสานตำรวจการจราจร ทำป้ายต้นไม้พูดได้ ฯลฯ

12 กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลวังทองโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชน

13 อื่นๆ... ประสานตำรวจตรวจสอบวันละ 1 เที่ยว
ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบดูแล เป็นหูเป็นตา หน้าบ้านตัวเอง ประชุม ชุมชน และชาวบ้านเดือนละ 1 ครั้ง จัดหาวิทยากร แนะนำให้ความรู้ 3 เดือน/ครั้ง ชุมชนมีการประสานงานกับทางเทศบาลอย่างต่อเนื่อง มีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประสานเทศบาล , 1669 , อสม.

14 ภาพหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ
สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

15 สภาพโดยทั่วไป ในชุมชนบ้านน้ำด้วน

16 จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไข

17 แผนการดำเนินงานในอนาคต
- รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง - ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์หากมีการเลื่อมสภาพให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน - เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบแผนงานโครงการต่าง ๆ ในชุมชน โดยเริ่มชักชวนเข้ามา ประชุมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ เมื่อมีการประชุมและช่วยดูแลรถน้ำ ทาสี เป็นต้น - เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับชุมชนใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปในการ ดำเนินงานด้านจัดระเบียบชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน

18 เป็นตัวอย่างความสำเร็จจากภาคประชาสังคม

19 ชุมชนน้ำด้วน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

20 ด้วยพลังของชุมชุน

21 บทสรุป ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน คนในพื้นที่แก้ไขได้ดีและตรงจุดกว่า การแก้ไขปัญหาโดยภาคประชาสังคม ประหยัด ตรงประเด็น ยั่งยืน เมื่อประชาสังคมลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา ความสูญเสียก็หมดไป ภาครัฐทำหน้าที่หนุนเสริม งานวิชาการ , งบประมาณ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนน้ำด้วน 1 ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google