งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกเยียวยา คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกเยียวยา คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกเยียวยา คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 พนักงานแผนกเยียวยา 1.นางสาวนงรักษ์ พวงจันรึก ปลัดอำเภอ
1.นางสาวนงรักษ์ พวงจันรึก ปลัดอำเภอ 2.นางอัสเมาะ เจ๊ะโว๊ะ ลูกจ้าง 3.นางสาวนูรีฮัน ทา ลูกจ้าง 4.นางสาวมาซีเต๊าะ ยายอ ลูกจ้าง

3 งานที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่ พิมพ์งาน

4 ประสบการณ์ที่ได้รับ ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ที่ไม่มี ห้องเรียน และต้องกล้าคิด กล้าทำ ลงมือทำด้วยตนเอง ก็ เหมือนกับทำงานจริง ได้รู้จัดผู้หลักผู้ใหญ่ พี่ๆ ร่วมงานในสถานที่ปฏิบัติงาน ได้เรียนรู้การเข้าสังคมผู้ใหญ่

5 ภาพลงพื้นที่

6


ดาวน์โหลด ppt แผนกเยียวยา คือแผนกที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google