งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คนย้ายถิ่นหนีไฟใต้แล้วกว่า 1ล้านคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คนย้ายถิ่นหนีไฟใต้แล้วกว่า 1ล้านคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คนย้ายถิ่นหนีไฟใต้แล้วกว่า 1ล้านคน
ชี้กระทบความสมดุลประชากรศาสตร์

2 สาเหตุของการย้ายถิ่น
เหตุความรุนแรงในชายแดนใต้ตั้งแต่ปี 47

3 การย้ายถิ่นใน 3 จังหวัด
ผลวิจัยพบว่าตั้งแต่ มีผู้ย้ายถิ่นแล้วกว่า ล้านคน คิดเป็น 13% ต่อปี การย้ายถิ่นจะย้ายไม่ไกลจากพื้นที่เดิม เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่มี 1 ใน 3 ที่ย้ายออกนอกพื้นที่

4 การย้ายถิ่นใน 3 จังหวัด
การย้ายถิ่นชาวไทยพุทธและมุสลิม 47% ผลการวิจัยพบว่า ประชาการที่ย้ายถิ่นมากที่สุด มีต้นทางที่ อ.เมืองยะลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  อำเภอเมืองปัตตานี    ที่มีผลกระทบจากความรุนแรงตั้งแต่รอบปี 2545  -2551( 84 เดือน)   มีประชากรย้ายถิ่นทั้งสิ้น 1,138,596 ล้านคน

5 ผลกระทบ ด้านสังคม ทำให้ไม่เกิดความสมดุลทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ไม่มีความสมดุลในพื้นที่

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คนย้ายถิ่นหนีไฟใต้แล้วกว่า 1ล้านคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google