งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

2 1. เข้าเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี www. pn
1. เข้าเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3 2. คลิกที่เมนู Student Service เลือกระบบทุนการศึกษา

4 3. กรอก usename และ password ของนักศึกษา

5 4. เมื่อกรอก usename และ password ของนักศึกษา เรียบร้อยแล้ว
ควรดำเนินการดังนี้ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการสมัครขอรับทุนการศึกษา 2554

6 4.2 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลประวัติการรับทุน และเหตุผลที่ขอรับทุน
4.2 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลประวัติการรับทุน และเหตุผลที่ขอรับทุน สำหรับนักศึกษา รหัส 51 ,50 ,49,.. จะต้องกรอกข้อมูล พี่น้อง สำหรับนักศึกษา รหัส 52 ,53 และ 54 ไม่ต้องกรอกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลจาก สน.12 ,มาใช้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรจัดเก็บข้อมูลทุกครั้ง ก่อนพิมพ์ใบสมัคร

7 4.3 ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
เมื่อจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ตัวอย่างใบสมัคร

8 4.4 ขั้นตอนที่ 4 แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ เพื่อขอความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมลงนามในใบสมัครขอรับทุน

9 นักศึกษาที่ต้องการขอรับสมัครทุนการศึกษา
4.5 ขั้นตอนที่ 5 ส่งใบสมัครหน่วยทุนการศึกษา ณ.ห้องแนะแนวการศึกษา นักศึกษาที่ต้องการขอรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สามารถเข้าไปสมัครขอรับทุน ผ่านระบบโปรแกรมทุนการศึกษา นักศึกษา สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผ่านเว็บไซต์ ม.อ. และเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา อย่าลืมติดตามข่าวสารทางหน้าเว็บ ม.อ. ทุกๆ 2วัน แล้วเจอกันนะค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google