งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้จักกับ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้จักกับ อินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้จักกับ อินเทอร์เน็ต

2 ความหมายของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า Inter Connection Network

3 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
ปี 2512 กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ทุนมหาวิทยาลัย ศึกษาวิธีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย เรียกว่า อาร์ปาเน็ต ARPAnet (ARPA : Advance Research Project Agency) ปี 2524 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย และเปลี่ยนชื่อมาเป็น อินเตอร์เน็ต

4 ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2530 มีการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แต่ยังเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร ปี 2535 เนคเทค ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย เรียกเครือข่ายนี้ว่า เครือข่ายไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social Scientific Academic & Research Network) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตลอดจนข้อคิดเห็นของ นักวิจัย นักวิชาการ โดยจุดแรกที่มีการเชื่อมโยงเข้ากับอินเตอร์เน็ต

5 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกันได้อย่างไร
อินเทอร์เน็ต = ศูนย์การค้า คอมพิวเตอร์ที่มาเชื่อมต่อ = ผู้ที่มาเช่าพื้นที่เปิดร้าน ผู้ใช้ = ลูกค้าที่มาช็อปปิ้ง ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต = ค่าผ่านประตู “ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต” หรือ ISP

6 ISP ISP (Internet Service Provider) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านนี้อยู่ 2 ประเภท คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันการศึกษา การวิจัย และหน่วยงานของรัฐ

7 คำถามน่ารู้ ? ให้นักเรียนค้นหาศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในประเทศไทย ให้ได้มากที่สุด

8 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt รู้จักกับ อินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google