งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emerald Management eJournals

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emerald Management eJournals"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emerald Management eJournals
โดย...รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวัสดีค่ะ ดิฉัน รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Emerald management eJournals

2 ขอบเขตเนื้อหา เป็นฐานข้อมูลครอบคลุม สาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการ ข้อมูลข่าวารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอบเขตเนื้อหา .....

3 Search For ระบุคำค้นหาด้วยตนเอง แล้วระบุประเภทเอกสารที่ต้องการสืบค้น
วิธีการสืบค้น Search For ระบุคำค้นหาด้วยตนเอง แล้วระบุประเภทเอกสารที่ต้องการสืบค้น Advanced Search Browse เลือกค้นหาตามกลุ่มสิ่งพิมพ์เรียงตามอักษร A-Z Quick Access ค้นหาบทความ/เอกสารจากลุ่มหัวเรื่อง วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลนี้ มีหลายวิธีด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ (อ่านตามสไลด์)

4 รูปแบบผลลัพธ์ Abstract HTML PDF File
เมื่อสืบค้นแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะมีหลายรูปแบบ เช่น เลือกอ่านแบบบทคัดย่อ หรือ Abstract เลือกเอกสารฉบับเต็มแบบ html หรือจะเลือกแบบ pdf file ทั้งนี้เครื่องที่ท่านใช้งานอยู่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ด้วยค่ะ เพื่อจะได้อ่านไฟล์นี้ได้

5 การเข้าใช้ สืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน SSL VPN ทีนี้มาถึงช่องทางการเข้าใช้หรือสืบค้นฐานข้อมูล emerald นี้ค่ะ ฐานข้อมูลนี้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ที่ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเข้าใช้/อ่านฉบับเต็มได้ทันที แต่หากท่านอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน SSL VPN โดยติดตั้งที่เครื่องใช้งานของท่านก่อน โดยใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่กำหนดให้ อ่านวิธีการติดตั้งได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ เมนู How to connect SSL VPN

6 กรณีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย --> สืบค้นได้ทันที ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
(eResources) สำหรับกรณีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเข้าใช้ได้ทันที จากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกเมนูทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eresources) หรือจะเลือกจากกลุ่มไอคอน online databases ก็ได้ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเลือกจากเมนูทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eresources)

7 เลือกกลุ่มฐานข้อมูล Online Databases
จากนั้นท่านจะรายชื่อฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งได้จัดไว้ประเภท ได้แก่ eBooks , eJournals, eTheses, online databases eNewspaper และฐานข้อมูลทดลองใช้หรือ Trial databases ตอนนี้ให้ท่านเลือกจากกลุ่ม online database

8 จากนั้นเลือกที่ฐานข้อมูล Emerald

9 หน้าสืบค้นหลัก การสืบค้นแบบที่ 1 Search For
เข้าสู่หน้าหลักของฐานข้อมูล Emerald ท่านสามารถเลือกรูปแบบการสืบค้นได้ ตัวอย่างที่ 1 การสืบค้น Search For คือ ให้ระบุคำหรือประโยคที่ต้องการสืบค้น และคลิกที่ปุ่มเมนูเลื่อนลงเพื่อเลือกประเภทของเนื้อหาที่ท่านกำลังสืบค้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Go 1. Search For ระบุคำค้นด้วยตนเอง และเลือกสิ่งพิมพ์ที่ต้องการค้นได้ ตย. Carbon credit จาก All content

10 ผลลัพธ์ 2 3 1 แสดงผลลัพธ์เอกสารประเภทวารสาร จำนวน 510 บทความ หากต้องการดูผลลัพธ์ตามประเภทอื่นๆ ให้คลิกที่แถบเมนู Books หรือเลื่อนหน้าแสดงผลลงมา ให้คลิกเลือกทีเมนู Modify search 1. แสดงจำนวนผลลัพธ์แต่ละประเภทเอกสาร 2.เลือกแสดงผลลัพธ์แยกตามประเภทของเนื้อหา เช่น Journals Books 3. Modify search ปรับปรุงการค้นอีกครั้ง

11 Modify search 1 2 3 หน้าปรับปรุงผลลัพธ์ ใช้รูปแบบ Advanced Search สามารถใส่คำค้นเพิ่มเติม ระบุเงื่อนไข AND ได้ผลลัพธ์ทุกคำที่กรอกไป OR ได้ผลลัพธ์คำใดคำหนึ่งที่กรอกไป NOT มีเพียงคำเดียว แต่ไม่รวมคำอื่นๆ 1. ระบุค้นเพิ่มเติม ใช้ตัวเชื่อม AND 2. กำหนดช่วงเวลาข้อมูล คลิกปุ่ม Search

12 ผลลัพธ์ที่ปรับปรุง EarlyCite คือ ดูวารสารก่อนตีพิมพ์ Backfiles คือบทความย้อนหลัง จากวารสารกว่า 120 ชื่อเรื่อง 2 1 3 1. ผลลัพธ์ใหม่กลุ่มวารสาร 2. สิทธิ์ในการได้ฉบับเต็ม 3. รายละเอียดบทความแต่ละรายการ

13 ดูข้อมูลบทความ

14 แสดงรูปแบบแสดงผลลัพธ์ได้หลายแบบ เช่น ดูตัวอย่าง หรือ Preview, แบบ html, แบบ pdf file และการของอนุญาต (Reprint)

15 แสดงผลลัพธ์ html 1 3 2 1. แสดงตัวอย่างวารสาร พร้อมรายละเอียด และข้อมูลบทความ 2. บรรณานุกรมทั้งหมด 3.ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความนี้ (Article citation)

16 Article citation (copy & paste)
จะปรากฏการอ้างอิงรูปแบบ APA ให้ copy & paste ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

17 Marked lists จัดการบรรณานุกรมหลายรายการ
1 3 2 หากต้องการ 1.เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ จะแสดงรายการและ block ขึ้นมา 2. คลิกเลือกบทความโดยทำเครื่องหมายถูกใน block 3. คลิกที่เมนู Marked lists

18 Export, ส่งเข้า

19 การสืบค้นแบบที่ 2 Browse
1 2 รูปแบบที่ 2 การสืบค้นแบบ Browse คือการเลือกสืบค้นแบบไล่เรียงตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ เช่น จาก Books & Journals ผลลัพธ์นั้นจะแสดงตามอักษร A-Z พร้อมกันรายละเอียด ISSN ประเภท พร้อมแจ้งประเภทว่าเป็นหนังสือหรือวารสาร ตัวอย่างเลือกรายการลำดับที่ 2 ดังภาพ 1. Browse เลือกสืบค้นแบบไล่เรียงตามกลุ่มสิ่งพิมพ์ 2. ผลลัพธ์จะแสดงตาม A-Z

20 แสดงข้อมูลตัวเล่มวารสาร รายละเอียด พร้อมฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง
แสดงข้อมูลตัวเล่มวารสาร รายละเอียด พร้อมฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้ดูที่สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวหากต้องการเข้าดูฉบับใด ก็คลิกเลือกที่ Issue นั้นๆ ได้ทันที ตัวอย่าง volume ที่ 23 ฉบับที่ 8 ปี 2010 แสดงข้อมูลตัวเล่มวารสาร รายละเอียด พร้อมฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง

21 แสดงบทความภายในเล่ม/ฉบับ นั้น
แสดงบทความภายในเล่มหรือฉบับนั้นๆ และดูผลลัพธ์ได้หลายรูปแบบ ทั้ง Abstract, html, pdf และจัดการข้อมูลตามขั้นตอนเดียวกับการสืบค้นที่แนะนำไปก่อนหน้านี้

22 การสืบค้นแบบ Quick Access
แสดงบทความ / หนังสือที่มีการเข้าใช้ สืบค้น มากที่สุด สามารถเลือกตามสาขา หรือ บทความในหนังสือได้โดยคลิกที่เมนูจะปรากฏรายชื่อสาขา หรือชื่อบทความในหนังสือปรากฏขึ้นมา ตัวอย่างเลือกจากวารสาร Aircraft Engineering and Aerospace Technology จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Go

23 ผลลัพธ์ แสดงผลลัพธ์ และเลือกรูปแบบรวมทั้งจัดการผลลัพธ์ได้

24 กรณีวารสารยังไม่ตีพิมพ์จะปรากฏ EarlyCite
ตัวอย่างเลือกจากวารสาร Aircraft Engineering and Aerospace Technology ซึ่งปรากฏผลลัพธ์พร้อมมีสัญลักษณ์ EarlyCite หากต้องการดู/อ่าน บทความนี้ ท่านจะต้องลงทะเบียนกับระบบก่อน (Reguister)

25 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile)
กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

26 การสร้างแฟ้มส่วนบุคคล (Your Profile) ต่อ
rujirada nene1975 เมื่อกำหนดรหัสการใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลครบถ้วน ให้คลิกที่ Submit

27 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
ระบบแจ้งสถานะ Login แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

28 ประโยชน์ของการสร้าง Profile
Marked lists รายชื่อที่ทำเครื่องหมายไว้ สามารถดู สร้าง และจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ในภายหลัง Digest & Newsletters บทสรุปและจดหมายข่าว ได้รับจดหมายข่าวสรุปรายสัปดาห์ Table of contents alerts ระบบแจ้งเตือนหน้า สารบัญ ได้รับการแจ้งหน้าสารบัญวารสารที่เป็นสมาชิกฉบับ ล่าสุดที่ตีพิมพ์ออนไลน์ Your favorites รายการที่ท่านชื่อชอบ Saved search alerts การแจ้งเตือนบนหน้าบันทึก การสืบค้น

29 ตัวอย่าง การ Add save search alert
เพิ่มบทความไว้ในบันทึกการสืบค้น จะมีผลอัตโนมัติและผลลัพธ์การสืบค้นจะถูกส่งอีเมล์ถึงท่าน

30 ตั้งชื่อ/หัวเรื่อง สามารถตั้งชื่อ จำนวนบทความ แก้ไข ลบ ข้อมูลบทความได้

31 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel , 31


ดาวน์โหลด ppt Emerald Management eJournals

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google