งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 D Lawdatabase ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 รายละเอียดฐานข้อมูล ฐานข้อมูลกฎหมาย 3 มิติ เป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายโดยจัดกลุ่มข้อมูลบริการออกเป็น 3 รูปแบบ เนื้อหาประกอบด้วยกฎหมายสำคัญ รัฐธรรมนูญฯ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมาย คำพิพากษาศาล สามารถสืบค้นได้จากคำ วลี ชื่อกฎหมาย มาตรา ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ปัจจุบัน แสดงผลลัพธ์เป็น html/PDF/MS word ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ผู้ใช้บริการเลือกเข้าใช้งานได้ 3 รูปแบบ ตามต้องการดังนี้

3 หน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib
คลิก

4 คลิกเลือกชื่อฐานข้อมูล 3D Lawdatabase

5 หน้าสืบค้นหลัก เลือกเมนูสืบค้นได้ตามต้องการ
แต่ละมิตินั้น จะต้อง login เข้าระบบด้วย username /password ที่กำหนดไว้

6 มิติที่ 1 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
ให้ login ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ : mfu-2554 รหัสผ่าน : mfu-2554

7 ระบุคำค้น / เลือกประเภทการสืบค้น

8 มิติที่ 2 e-learning กฎหมาย
ให้ login ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ : mfu-2554 รหัสผ่าน : Mfu-2554

9 แสดงรายละเอียดโดยคลิกที่หัวข้อ

10 มิติที่ 3 ระบบ Social Network และระบบสนทนาและระบบจัดการความรู้กฎหมาย

11 เลือกการค้นหา โดยให้ login ทุกครั้ง
mfu-2554

12 คู่มือการสืบค้น หากต้องการรายละเอียดการสืบค้น โปรดศึกษาจากคู่มือการสืบค้นจาก link ด้านล่างนี้ มิติที่ 1 ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย มิติที่ 2 e-learning กฎหมาย มิติที่ 3 ระบบ Social Network และระบบสนทนาและ ระบบจัดการความรู้กฎหมาย

13 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel ,


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google