งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าใจคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเราเอง สาระการเรียนรู้ การซ่อมประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าใจคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเราเอง สาระการเรียนรู้ การซ่อมประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าใจคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเราเอง สาระการเรียนรู้ การซ่อมประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร์

2 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำมาประยุกต์ ใช้เพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำมาประยุกต์ ใช้เพื่อการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 2 3

3 มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด Add title – Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text

4 Add title – Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text Add text

5 Add title

6 add Text Add text

7 Add title add Text

8 Add title Add text Add title Add text

9 Add title Add text

10 Add title Add Text Add text

11 Add title

12 10% 5% 60% 25% Text text in here add Text text in here

13


ดาวน์โหลด ppt เข้าใจคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเราเอง สาระการเรียนรู้ การซ่อมประกอบ ไมโครคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google