งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102)
การเขียนโปรแกรมภาษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102)

2 โปรแกรมภาษา เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง โดยการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน จะต้องป้อนคำสั่งให้และต้องเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ การนำคำสั่งมาเรียนต่อกันให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า “โปรแกรม” เมื่อโปรแกรมถูกป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องจะทำงานทีละคำสั่ง สำหรับการใช้คำสั่งสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้น จะต้องใช้ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเรียกว่า “ภาษาเครื่อง” ซึ่งเป็นเลขฐานสอง เมื่อมีการป้อนภาษานี้เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสเลขฐานสองจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

3 ประเภทของโปรแกรม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอเนกประสงค์
ทำหน้าที่ดูแลระบบ รวมทั้งติดต่อกับฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ ควบคุมการทำงาน เช่น Dos, Windows XP, Windows 7, UNIX, Ubuntu, Linux เป็นต้น โปรแกรมอเนกประสงค์ โปรแกรมประเภทนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหาได้อีกด้วย เช่น โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมตรวจสอบตัวเครื่อง โปรแกรมบีบอัดข้อมูล เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน มีการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมบัญชี โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา กำหนดขอบเขตของปัญหา กำหนดลักษณะของข้อมูลเข้าและออกจากระบบ กำหนดวิธีการประมวลผล เขียนผังงานและซูโดโค้ด เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม

5 กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเขียน Concept Mind map เรื่องของ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ลงในสมุด แล้วนำส่งภายในเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554


ดาวน์โหลด ppt การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 (ง31102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google