งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิศวกรรมและ ดำเนินการ งานการจัดเตรียมแบบการขอใช้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 75% ต้องทำต่อไป งานการจัดสรรการขอใช้ห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิศวกรรมและ ดำเนินการ งานการจัดเตรียมแบบการขอใช้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 75% ต้องทำต่อไป งานการจัดสรรการขอใช้ห้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฝ่ายวิศวกรรมและ ดำเนินการ

3 งานการจัดเตรียมแบบการขอใช้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 75% ต้องทำต่อไป งานการจัดสรรการขอใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 90% ต้องทำต่อไป จัดการระบบการจองเครื่อง คอมพิวเตอร์ในห้องเพิ่ม ไม่มีการดำเนินการในแผนต้องทำ ช่วงต่อไป การจัดทำสถิติของผู้เข้าใช้บริการ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป

4 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ อุปกรณ์ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 45% ต้องทำต่อไป การดูแลระบบฃุมสายโทรศัพท์ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามแผนตลอดเวลา และต้องทำต่อไป การจัดรำแผนการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ได้การดำเนินการตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป ดูแล ติดตั้ง และพัฒนาระบบควบคุม ต่าง ๆ ได้ดำเนินตลอดเวลาและต้องทำ ต่อไป

5 การประสานงานระหว่างฝ่ายฯ ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามแผนตลอดที่ต้อง ร่วมงานเสมอ ๆ การดระชุมประจำสัปดาห์ภายใน ฝ่าย ได้ดำเนินการตามแผนบ้างเป็นระยะ และต้องทำต่อไป การเพิ่มและเปิดให้บริการห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้พยายามดำเนินการตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป ด่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในฝ่ายฯ ได้เข้าอบรมสัมนา ได้มีการสนับสนุนตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป

6 งานการจัดเตรียมแบบการขอใช้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 85% ต้องทำต่อไป งานการจัดสรรการขอใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 95% ต้องทำต่อไป จัดการระบบการจองเครื่อง คอมพิวเตอร์ในห้องเพิ่ม ได้ดำเนินการตามแผนงานกว่า 90% ต้องทำต่อไป การจัดทำสถิติของผู้เข้าใช้บริการ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป

7 ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 50% ต้องทำต่อไป การดูแลระบบฃุมสายโทรศัพท์ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามแผนตลอดเวลา และต้องทำต่อไป การจัดรำแผนการบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ได้การดำเนินการตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป ดูแล ติดตั้ง และพัฒนาระบบควบคุม ต่าง ๆ ได้ดำเนินตลอดเวลาและต้องทำ ต่อไป การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ อุปกรณ์ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัย

8 การประสานงานระหว่างฝ่ายฯ ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการตามแผนตลอดที่ต้อง ร่วมงานเสมอ ๆ การดระชุมประจำสัปดาห์ภายใน ฝ่าย ได้ดำเนินการตามแผนเป็นระยะและ ต้องทำต่อไป การเพิ่มและเปิดให้บริการห้องเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้พยายามดำเนินการตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป ด่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในฝ่ายฯ ได้เข้าอบรมสัมนา ได้มีการสนับสนุนตามแผน ตลอดเวลาและต้องทำต่อไป

9


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิศวกรรมและ ดำเนินการ งานการจัดเตรียมแบบการขอใช้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตามแผนโดยบรรลุผล กว่า 75% ต้องทำต่อไป งานการจัดสรรการขอใช้ห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google