งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบเทียบเครื่องมือวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบเทียบเครื่องมือวัด
หน่วยไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช

2 ทำไมจึงต้องมีการสอบเทียบ
การสอบเทียบคืออะไร การสอบเทียบ คือ กระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้วยการเปรียบเทียบกับค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดกับค่าจริงของสิ่งที่ถูกวัด สาเหตุที่ต้องทำการสอบเทียบ เหตุที่ต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะๆ เนื่องจากในระหว่างการใช้งานเครื่องมือนั้นอาจทำให้เครื่องมือเกิดการเสื่อมคุณภาพได้ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือจะเสื่อมลงไปตามจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ใช้งาน การเสื่อมอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม

3 วิธีการสอบเทียบ หลังจากที่ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการสอบเทียบแล้ว เราจะสามารถทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 สอบเทียบเครื่องมือวัดภายใน คือการปฏิบัติการสอบเทียบ ปรับเทียบเครื่องมือเองโดยซื้อเครื่องมือมาตรฐานมาสอบเทียบ วิธีที่ 2 ส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบที่ศูนย์สอบเทียบภายนอก วิธีนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือมาตรฐาน ไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเตรียมห้องปฏิบัติการ และบุคลากร เพียงแต่ส่งเครื่องมือของตนออกไปสอบเทียบปรับเทียบ

4 ผู้รับผิดชอบการสอบเทียบเครื่องมือวัด
หน่วยไฟฟ้า รับผิดชอบเครื่องมิเตอร์วัดไฟต่าง ๆ หน่วยเครื่องกล รับผิดชอบ Pressure Gauge หน่วยประปา รับผิดชอบ เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ

5 เครื่องมือวัดของหน่วยไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทั้งหมด จำนวน 6 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 6 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 6 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน - เครื่อง

6 เครื่องมือวัดของหน่วยเครื่องกล
เครื่องมือวัดทั้งหมด จำนวน 31 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน - เครื่อง สอบเทียบภายใน จำนวน 29 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 28 เครื่อง

7 เครื่องมือวัดของหน่วยเครื่องประปา
เครื่องมือวัดทั้งหมด จำนวน 3 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 2 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน - เครื่อง - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน เครื่อง สอบเทียบภายใน จำนวน 1 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 1 เครื่อง

8 ผลการดำเนินการสอบเทียบประจำปี 56
เครื่องมือวัดทั้งหมด จำนวน 40 เครื่อง ส่งสอบเทียบภายนอก จำนวน 10 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 10 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน - เครื่อง ส่งสอบเทียบภายใน จำนวน 30 เครื่อง - ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 29 เครื่อง - ไม่ผ่านการสอบเทียบ จำนวน 1 เครื่อง

9 สรุปปัญหาผลการดำเนินการสอบเทียบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องมือยังไม่ปฏิบัติตามแผนครบถ้วน

10 คำถาม ???

11 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การสอบเทียบเครื่องมือวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google