งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Science Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Science Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Science Online
โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 Main Menu มารู้จักกับ Science Online
การลงทะเบียนสมาชิก วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล

3 มารู้จักกับ Science Online
Science Online เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักพิมพ์ AAAS--the American Association for the Advancement of Science ตั้งแต่ปี ค.ศ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 12,000 บทความในแต่ละปี Main Menu

4 ทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูลจาก Science Online
Main Menu

5 รู้จักหน้าแรกของ Science Online
ในหน้าแรกประกอบไปด้วยเมนูหลัก 7 เมนูหลักดังนี้ เชิญคลิก แสดงรายละเอียด สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับแต่ละเมนูหลัก ส่วนที่ใช้สำหรับ Sign in เข้าใช้ระบบอย่างเป็นทางการ Main Menu

6 การลงทะเบียนสมาชิก การลงทะเบียนสมาชิกจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้ข่าวสารความคืบหน้าต่างๆของ Science online ก่อนใครทางอีเมลล์ โดยวิธีการลงทะเบียนง่ายๆ คือ คลิกไปที่ Register Today แล้วทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนทีละขั้น แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วก็สามารถใส่ User name และ Password เพื่อทำการ log in เข้าสู่ระบบได้เลย Main Menu

7 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล
เป็นเมนูหลักที่ใช้ในการสืบค้นวารสารทั้งแบบเบื้องต้นและแบบ Advanced การสืบค้นแบบเบื้องต้น ช่วยให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็วโดยมีขั้นตอนดังนี้ กรอกเลขที่ฉบับวารสาร(Vol#) และเลขหน้าวารสาร(Pg#) (ถ้าทราบ) กรอกคำสำคัญหรือข้อวาม เลือกชนิดของการสืบค้น เช่น Title Title/Abstract Full text และ Author คลิกปุ่ม 1 2 3 4 Main Menu หน้าแรกของ Science Online

8 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล
ตัวอย่างการสืบค้นแบบเบื้องต้น กรอกเลขที่ฉบับวารสาร(Vol#)เป็น “3” และเลขหน้าวารสาร(Pg#)เป็น “5” 2. กรอกคำสำคัญหรือข้อความว่า “Nanotechnology” 3. เลือกชนิดของการสืบค้น เป็น Full text 4. คลิกปุ่ม ซึ่งผลที่ได้จะเป็นดังรูป

9 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นแบบ Advanced ช่วยให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดของการสืบค้นได้มากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่ Advanced กรอกเลขที่ฉบับวารสาร(Vol#) และเลขหน้าวารสาร(Pg#)ลงในส่วนของ Search by Citation กรอก DOI ในส่วนของ Search by DOI กรอกคำสำคัญ ชื่อผู้แต่ง เดือนและปีที่ตีพิมพ์ จำนวนและรูปแบบของผลลัพธ์ที่จะให้แสดงในแต่ละหน้าของเว็บลงในส่วนของ Search by Keywords/Authors กำหนดขอบเขตในการสืบค้นลงในส่วนของLimit Results by Area/Section คลิกปุ่ม เมื่อต้องการสืบค้น 2 3 4 5 6 1

10 วิธีการสืบค้นและตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล
ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced กรอกเลขที่ฉบับวารสาร(Volume) เป็น “309” กรอกคำสำคัญว่า “Nanotechnology” เพื่อให้ค้นคำนี้ในทุกที่ของบทความ ระบุชื่อผู้แต่งเป็น “Hassan” กำหนดให้แสดงผลการสืบค้นที่หน้าละ 20 บทความ และเรียงลำดับตามความใกล้เคียง เลือค้นหาทุกพื้นที่ คลิกปุ่ม ผลที่ได้แสดงดังรูป 1 2 3 4 5 6

11 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล
แสดงรูปแบบของผลการสืบค้น Relevance: เรียงตามความใกล้เคียง Date: เรียงตามวันที่ตีพิมพ์ แสดงจำนวนผลการสืบค้นทั้งหมดและจะแสดงผลทีละ 10 บทความ/1หน้า ตัวเลือกที่ใช้สำหรับจัดการกับผลการสืบค้น มีดังนี้ SAVE TO MY SEARCHES:สำหรับบันทึกผลการสืบค้นของผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะใช้ได้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ALERT ME OF NEW RESULTS: สำหรับส่งผลการสืบค้นที่เพิ่มเติมจากเดิมไปที่ ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะใช้ได้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น VIEW ABSTRACTS: สำหรับดูบทคัดย่อของบทความที่ถูกเลือก SAVE TO MY FOLDERS: สำหรับบันทึกบทความที่ถูกเลือกลงใน folder ของผู้ใช้ ซึ่งผู้ที่จะใช้ได้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น แสดงรายละเอียดของบทความ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และDOI เลือกรูปแบบที่จะดูบทความ Summary: ดูบทความแบบสรุป Full Text: ดูบทความแบบฉบับเต็มในรูปของหน้าเว็บ PDF: ดูบทความฉบับเต็มในรูปของ PDF Main Menu

12 เสนอข่าวที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์แบบรายวัน
หน้าแรกของ Science Online

13 บอกถึงการพัฒนาทางด้านเคมีและชีววิทยา
เสนอบทความ แหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์ซึ่งเป็นสัญญาณ บอกถึงการพัฒนาทางด้านเคมีและชีววิทยา หน้าแรกของ Science Online

14 เสนอข้อมูลข่าวสารการวิจัยเกี่ยวกับหลักศีลธรรม การเมือง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต หน้าแรกของ Science Online

15 เสนอแหล่งงานหรืออาชีพที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์
หน้าแรกของ Science Online

16 รวบรวมบทความต่างๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ถูกตีพิมพ์ จัดไว้
อย่างเป็นหมวดหมู่ หน้าแรกของ Science Online

17 เป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการใช้งานเว็บไซด์ โดยแบ่งเป็นตัวช่วยสำหรับผู้อ่าน สมาชิก ผู้แต่ง บรรณารักษ์ และผู้ที่จะลงโฆษณา หน้าแรกของ Science Online

18 Thank You For Your Attention
EXIT


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Science Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google