งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Web Page จาก Wizard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Web Page จาก Wizard"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Web Page จาก Wizard
โปรแกรม Word 97 สามารถสร้าง Web Page ได้โดยใช้ Wizard ในการสร้าง Web Page ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เลือกคำสั่ง File>New Click mouse เลือกแท็บ Web Pages Click mouse เลือกไอคอน (Web Page Wizard) เลือกชนิดของ Web Page ที่ต้องการในรายการ จะ ปรากฎรูปแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอภาพ .

2 การสร้าง Web Page จาก Wizard
Click mouse ปุ่ม Click mouse เลือกสไตล์ของ Web Page จากรายการ จะปรากฎรูปแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอภาพด้านหลังเปลี่ยนไป คุณจะเห็นสไตล์การใช้สีพื้น ปุ่มคำสั่งหรือลักษณะฟอนต์ที่แตกต่างกันออกไป แก้ไขส่วนต่างๆใน Web page ได้แก่ การกรอกข้อความ การกำหนด Hyperlink ฯลฯ

3 การสร้าง Web Page จาก Wizard
จัดเก็บแฟ้มข้อมูล เลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์ Web Page นี้ควนเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ที่ว่างๆ ตั้งชื่อ Web page ในช่อง File name: ตรวจสอบว่าในช่อง Save As Type: ได้เลือก HTML document อยู่

4 สร้าง Web Page ด้วยตัวคุณเอง
แปลงไฟล์ Word 97(.doc) ให้เป็นไฟล์ในอินเตอร์เน็ต (.html) โดยใช้คำสั่ง File -> Save As HTML ตกแต่ง Web Page เช่น การตกแต่งเอกสารและการกำหนด Hyperlink สำหรับเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร ซึ่งควรเป็นการเชื่อมโยงระหว่างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .html .Save ไฟล์ที่เป็นเวปเพจนี้เก็บไว้ใช้งานต่อไป

5 การเปิดดูผลงานในบราวเซอร์
ทดลองใช้งานกับ Browser โดยการ Click mouse ที่ปุ่ม รูปแสดงเวบเพจของคุณบนบราวเซอร์


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Web Page จาก Wizard

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google