งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม มีดังนี้ ใช้ในด้านการทำงาน ตัวอย่างเช่น 1) สร้างงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 2) ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3) นำเสนอข้อมูลได้ง่ายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 4) ชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้องเป็นระเบียบ 5) เก็บรักษาข้อมูลได้ง่ายและสะดวก

2 2. ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการโดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. ใช้ในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. ใช้เพื่อความบันเทง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกมต่างๆ เป็นต้น

3 ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์
โทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไม่เหมาะสม มีดังนี้ ทำให้เสียสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 1) ปวดตา เนื่องจากจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ 2) ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดข้อมือ เป็นต้นในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 3) ร่างกายอ่อนเพลีย เพราะไม่ได้ออกกำลังกาย

4 2. ทำให้ไม่มีสังคม เพราะไม่สนใจพบปะพูดคุยกับผู้คนทั่วไป แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
3. อาจถูกหลอกลวงให้เสื่อมเสียจากการใช้โปรแกรมสนทนาต่างๆ กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทางอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google