งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint Template www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint Template www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint Template

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3 Contents ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2
สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 3 สาระการเรียนรู้ 4

4 ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ชื่อและนามสกุล นันธวัช นุนารถ หน่วยงานต้นสังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

5 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

6 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตทำงานได้อย่างไร บริการพื้นฐาน บนอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

7 สาระการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค้นหา สืบค้นข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตและรู้จักการปฏิบัติตนในการใช้งานด้าน เว็บไซต์ และฟล์ข้อมูลต่างๆ

8 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint Template www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google