งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม.นเรศวร ทีมขายสาขา มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม.นเรศวร ทีมขายสาขา มทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม.นเรศวร ทีมขายสาขา มทส

2 ลดขั้นตอนกระบวนการสั่งซื้อ
ชื่อโครงการพัฒนา ลดขั้นตอนกระบวนการสั่งซื้อ

3 รายชื่อหน่วยงานที่ร่วมในทีม

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM)
การประสานทีมขาย ในการเลือกหนังสือใหม่นำหนังสือใหม่ที่สั่งซื้อมาไปเสนอขายแก่ลูกค้า การลดขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือใหม่ ตปท การตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็วในการทำราคาขายของหนังสือใหม่

5 ที่มาของโครงการ คู่แข่งเพิ่มขึ้น ความรวดเร็ว ยอดขายลดลง

6 การเพิ่มประสิทธิภาของการ
ปัญหาและแรงจูงใจ การเพิ่มประสิทธิภาของการ ทำข้อมูลหนังสือใหม่ หนังสือใหม่น้อย-ล่าช้า ยอดขายลดลง

7 เครื่องชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
มีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% ยอดขายเพิ่มขึ้น 40%

8 ก่อนทำ Lean ถูกต้อง แก้ไข บริหารสินค้าเลือกหนังสือจาก catalog
สร้างข้อมูลเข้าระบบ(ฐานข้อมูล) ออกใบสั่งซื้อในระบบ ส่งใบสั่งซื้อให้ สนพ ตปท หนังสือมาถึงพร้อมใบส่งของ ถูกต้อง ทีมบัญชี ตปท เช็คความถูกต้อง ทีมขายเสนอหนังสือไม่ตรง กับที่กับลูกค้าต้องการ ทำให้ยอดขายลดลง ทำราคาขายส่งให้ทีมคลังรับเข้า และกระจายสินค้าให้แต่ละทีมขาย แก้ไข แจ้งบริหารสินค้าเพื่อแก้ไข บริหารสินค้า ติดต่อ สนพ เพื่อ claim เอกสาร

9 สรุปผล การวิเคราะห์สาเหตุ ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน กระบวนการล่าช้า
ไม่ประสานงานกับทีมขายก่อนสั่งซื้อ การสั่งซื้อไม่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

10 คัดเลือกหนังสือใหม่ร่วมกับทีมขาย
สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ คัดเลือกหนังสือใหม่ร่วมกับทีมขาย สร้างฐานข้อมูลเข้าระบบ ส่งรายการที่คัดเลือกให้ สนพ process ออกใบสั่งซื้อเข้าระบบ สนพ. invocie ให้ทีมบัญชี ตปท ทีมบัญชีเจ้าหนี้ ตปท ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร ก่อนสินค้ามาถึง ทำราคาขาย+รับเข้าในระบบ ส่งให้แต่ละช่องทางขายเสนอขายลูกค้า

11 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง
ขั้นตอนลดลง จาก 9 ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน ประสานงานกับทีมขายในเรื่องการเลือกสินค้าใหม่ และการนำสินค้าใหม่ที่เข้ามาแล้วไปเสนอขายได้ตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (ข้อมูลเปรียบเทียบรายเดือน หรือ ก่อนและหลังการปรับปรุง) เป้าการขาย สาขา มทส ล/บ ทำได้ ล/บ เพิ่มขึ้น % เป้าการขาย สาขา มน ล/บ ทำได้ ล/บ ลดลง % จำนวนหนังสือใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิม เดือนละ 400 ชื่อเรื่อง ปัจจุบัน เดือนละ 900 ชื่อเรื่อง เพิ่มขึ้น 125%


ดาวน์โหลด ppt ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม.นเรศวร ทีมขายสาขา มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google