งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

==>Geometrical optics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "==>Geometrical optics"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ==>Geometrical optics
2 แสงเชิงเรขาคณิต ==>Geometrical optics Optical system p s ==> Stigmatic system ==> conjugation points App 323

2 การหักเหผ่านผิวโค้งทั่วไป
A D F1 s >1 Hyperboloidal < 1 Ellipsoidal App 323

3 App 323

4 การหักเหผ่านผิวโค้งทรงกลม
s A n1 so si li h lo R f n2 OPL=n1lo+ n2li App 323

5 Guassian first order theory
so si li h lo R f n2 Paraxial ray approximation l SO ; l Si Guassian first order theory App 323

6 n1 Fo fo n2 n1 n2 Fo fi App 323

7 การหักเหผ่าน เลนส์บาง
n1 n2 s R1 so1 si1 n1 n2 R2 so2 si2 d App 323

8 s n1 n2 si so Gaussian lens formula App 323

9 การกำหนดเครื่องหมาย App 323

10 App 323

11 so , si , R1 , R2 = “+” fo,fi = “+” (converging lens) Fi Fo so = “+”
(diverging lens) Fi Fo App 323

12 ? n2< n1 n1 ? App 323

13 กำลังขยาย xi si yo Fo Fi yi xo so แนวตั้ง: แนวแกน: App 323

14 กำลังขยาย animation App 323

15 เลนส์ทรงกระบอก App 323

16 เลนส์เฟรสเนล App 323

17 เลนส์ aspheric App 323

18 การสะท้อนบนผิวโค้งทั่วไป
App 323

19 การสะท้อนบนผิวโค้งทรงกลม
Paraxial ray approx. y << R ; f= R/2 App 323

20 สูตรของกระจกโค้ง s R so si App 323

21 การกำหนดเครื่องหมาย App 323

22 animation App 323


ดาวน์โหลด ppt ==>Geometrical optics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google