งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น B)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น B)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ใน pattern ของวงแหวนนิวตัน เมื่อพิจารณาใกล้ขอบของ pattern พบว่าวงแหวนมืด
อยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น B) อยู่ใกล้กันมากขึ้นแต่ความหนาของวงยังคงเท่ากัน C) อยู่ห่างเท่ากันแต่มีความบางของวงมากขึ้น D) อยู่ห่างกันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue Your answer: You answered this correctly! You did not answer this question completely The correct answer is: You must answer the question before continuing Enter ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป

2 2. เมื่อใส่ของเหลวแทนที่ช่องว่าง ( อากาศ ) ระหว่างเลนส์ และแผ่นแก้ว ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน พบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนที่ 10 เปลี่ยนจาก 1.50 เป็น 1.31 cm จงหาดัชนีหักเหของของเหลว A) 1.12 B) 1.25 C) 1.31 D) 1.50 Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue Your answer: You answered this correctly! You did not answer this question completely The correct answer is: You must answer the question before continuing Enter ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป

3 3. ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน เลนส์นูนแกมระนาบ ( n=1
3. ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน เลนส์นูนแกมระนาบ ( n=1.52 ) เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 10.0 cm วางบนแผ่นแก้ว เมื่อแสง  = 650 nm ตกตั้งฉาก พบว่าเกิดวงแหวนสว่าง 55 วง โดยวงสุดท้ายเกิดที่ขอบของเลนส์พอดี จงหารัศมีความโค้งของเลนส์ ในหน่วยเมตร A) 25.5 B) 35.8 C) 40.6 D) 70.6 Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue Your answer: You answered this correctly! You did not answer this question completely The correct answer is: You must answer the question before continuing Enter ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป

4 4. ในชุดทดลองวงแหวนนิวตัน รัศมีความโค้งของเลนส์คือ 5 m และ เส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์คือ 20 mm จงหาว่าเกิดวงแหวนนิวตันกี่วง สมมติ  = 589 nm A) 54 B) 44 C) 34 D) 24 Correct - Click anywhere to continue Incorrect - Click anywhere to continue Your answer: You answered this correctly! You did not answer this question completely The correct answer is: You must answer the question before continuing Enter ขณะ Review quiz ให้กด เพื่อไปหน้าถัดไป

5 Interference คำถามทั้งหมด {total-questions} ตอบถูก {correct-questions}
คิดเป็น {percent} Continue Review Quiz

6 Click here


ดาวน์โหลด ppt อยู่ใกล้กันมากขึ้นและมีความบางของวงมากขึ้น B)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google