งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
โดย พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ

2 ความผิดปกติของตาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
๏ ปัญหาของโรคตา ๏ ปัญหาของสายตา ๏

3 โรคตาที่พบบ่อยในเด็ก
STRABISMUS (ตาเหล่) AMBLYOPIA (ตาขี้เกียจ) CATARACT (ต้อกระจก) TRAUMA (อุบัติเหตุ) NYSTAGMUS (ตาแกว่ง)

4 สายตาปกติ แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน
กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสบนจอประสาทตาพอดี

5 สายตาสั้น แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน
กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสก่อนถึงจอประสาทตา

6 สายตายาว แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน
กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัสเลยจอประสาทตา

7 สายตาเอียง แสงที่สะท้อนจากวัตถุวิ่งผ่าน
กระจกตา รูม่านตา เลนส์ตา น้ำวุ้นตา ภาพวัตถุไปโฟกัส แต่ละแนวไม่เป็นจุดเดียวกัน

8 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยฯ
หลักการและเหตุผล เด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ขาดประสิทธิภาพในการเรียน หากได้รับการช่วยเหลือจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี สายตาสั้น ยาว เอียง สามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่แว่นตา

9 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประสานงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง
วัดสายตานักเรียนทุกคน ( ครู / อนามัย เป็นผู้ทำ) ส่งรายชื่อนักเรียนที่สายตาผิดปกติ ทีมจักษุแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาและพื้นที่ที่กำหนด ตัดแว่น มอบแว่น ประเมินผล

10 วันปฏิบัติงานจริง จะทำอย่างไรบ้าง?


ดาวน์โหลด ppt โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google