งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Impulse and Impulsive force)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Impulse and Impulsive force)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Impulse and Impulsive force)
การดลและแรงดล (Impulse and Impulsive force) การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุ เนื่องจากมีแรงลัพธ์มากระทำ ถ้าแรงลัพธ์มากระทำมากจะใช้เวลาเปลี่ยนโมเมนตัมน้อย แต่ถ้าแรงลัพธ์มากระทำน้อยจะใช้เวลาเปลี่ยนโมเมนตัมมาก และถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ โมเมนตัมของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง แรงลัพธ์ที่กระทำในช่วงเวลาสั้น ๆ เรียกว่า แรงดล

2 ดูภาพการดล แทน โมเมนตัมของวัตถุก่อนถูกแรงกระทำ แทน โมเมนตัมของวัตถุภายหลังถูกแรงกระทำ แทน ช่วงเวลาที่วัตถุใช้เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

3 รถยนต์คันหนึ่งมวล 1000 kg มีความเร็ว 20 m/s ไปทางทิศเหนือ จงหาแรงเฉลี่ยที่ทำให้รถคันนี้มีความเร็วเป็น 15 m/s ในเวลา 2.0 s ลองคิดดู 1

4 ลูกบอลมวล 200 กรัม ความเร็ว 20 m/s เข้าชนกำแพงแล้วสะท้อนออกมาในแนวเดิมด้วยอัตราเร็วเดิม จงหาแรงเฉลี่ยที่กำแพงกระทำต่อลูกบอล ถ้าลูกบอลกระทบกำแพงนาน 0.05 วินาที ลองคิดดู 2

5 ลองคิดดู 3 ลูกบอลมวล 2 kg ปล่อยจากที่สูง 1.25 เมตร ในแนวดิ่ง กระทบพื้นราบแล้วสะท้อนกลับขึ้นสูงสุด 0.45 เมตร ถ้าลูกบอลกระทบพื้นในเวลา 0.01 วินาที จงหาแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบอล

6 ลูกเทนนิสมวล 0.2 kg เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 20 m/s กระทบกำแพงแล้วสะท้อนออกด้วยอัตราเร็ว 15 m/s ทำมุม 90o กับแนวเดิม ถ้าช่วงเวลากระทบกำแพงเท่ากับ 0.02 วินาที จงหาแรงดลเฉลี่ย ลองคิดดู 4

7 ลองคิดดู 5 ลูกบอลเคลื่อนที่กระทบพื้นแล้วสะท้อนออกทำให้เกิดแรงกระทำต่อลูกบอลสัมพันธ์กับระยะเวลาดังกราฟ จงหาแรงดลเฉลี่ยที่เกิดกับลูกบอลในช่วงเวลากระทบพื้น = 0.01 400 200 (N) (s)

8 ฉีดน้ำในอัตรา 500 cm3/s ด้วยความเร็ว 10 m/s เข้ากระทบชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ ชายคนนี้จะล้มทันทีถ้ามีแรงกระทำมากกว่า 200 N จงวิเคราะห์ว่าชายคนนี้จะล้มหรือไม่ เพราะเหตุใด ให้ความหนาแน่นน้ำเท่ากับ 1 g/cm3 ลองคิดดู 6

9 กระแสอากาศจากพัดลมตัวหนึ่งที่ใบพัดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 mm และเร็ว 10.0 m/s สัมพัทธ์กับพัดลมซึ่งอยู่นิ่ง ถ้าอากาศมีความหนาแน่น  = 1.20 kg/m3 และคิดว่าอากาศนิ่งไหลเข้าพัดลม จงหาแรงกระทำบนใบพัดลมใน การทำให้เกิดกระแสอากาศนี้ ลองคิดดู 7


ดาวน์โหลด ppt (Impulse and Impulsive force)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google