งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งอาชีพ

2 นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์ ครูโรงเรียนชายเขาวิทยา
จัดทำโดย นางวราภรณ์ มีศิริพันธ์ ครูโรงเรียนชายเขาวิทยา

3 ความเป็นมาและความสำคัญ
คนที่รับประทานข้าวกล้องเป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน หัวใจวาย โลหิตจาง ปากนกกระจอก โรคขาดแคลเซียม สร้างเสริมโซเดียม โปรแตสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม วิตามินบี1 บี 2 และไนอาซีน สร้างกระดูกแก่ร่างกาย

4 วัตถุประสงค์ ๑. น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ๓. ผลิตข้าวกล้องจากเครื่องสีแบบโบราณ ๔. สร้างรายได้ระหว่างเรียน ๕. ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๖. เกิดทักษะกระบวนการทางความคิด

5 การผลิตข้าวกล้องเครื่องสีข้าวแบบโบราณ
การออกแบบนวัตกรรม การผลิตข้าวกล้องเครื่องสีข้าวแบบโบราณ

6 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสีข้าวแบบโบราณ ข้าวเปลือก
เครื่องสีข้าวแบบโบราณ ข้าวเปลือก กระด้งฝัดข้าว กระด้งร่อนข้าว กระบุง ขั้นตอนการดำเนินการ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสีข้าว โยกคันโยกเพื่อคัดแยกข้าวเปลือก ใช้กระด้งฝัด-ร่อนข้าว คัดแยกข้าว แล้วนำมารับประทาน จำหน่าย

7 บทสรุป นักเรียนโรงเรียนชายเขาวิทยาได้จัดกลุ่มผลิต
ข้าวกล้องจากเครื่องสีแบบโบราณจัดจำหน่ายโครงการ อาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน ข้าวกล้องอย่างทั่วถึง นักเรียนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

8 ผลงานที่เกิดจากการดำเนินงาน
สามารถผลิตข้าวกล้องจากเครื่องสีข้าวแบบโบราณ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ พัฒนากิจกรรมในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน

9 การขยายผลและเผยแพร่ผลงาน
๑. นำขั้นตอนวิธีการอบรมขยายผลในชุมชน โรงเรียนในเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนใกล้เคียง ๒. เป็นการเผยแพร่ เครื่องสีข้าวแบบโบราณ ซึ่งเป็น นวัตกรรมในการผลิตข้าวกล้อง

10 เกียรติบัตรที่ได้รับ

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google