งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3.  นักศึกษาอธิบายการผลิตสื่อออนไลน์โดยใช้ CMS ได้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาชั้นปีที่ 3.  นักศึกษาอธิบายการผลิตสื่อออนไลน์โดยใช้ CMS ได้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2  นักศึกษาอธิบายการผลิตสื่อออนไลน์โดยใช้ CMS ได้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสร้าง สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้

3  ให้เขียน Lay Out โครงการที่จะทำแล้วนำเสนอ  นำเสนอความคืบหน้า Project เป็นรายอาทิตย์  นำ Project ผลงานที่ทำได้ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

4  HTML  PHP  MySQL  AppSevre  CMS ต่างๆ PostNuke Plone PHP-NukeJBoss MyPHPNukeDrupal MamboJoomla eNvolutionXOOPs MD-Pro OpenCMS

5  CMS หมายถึง Content Management System หรือระบบจัดการ เนื้อหา ระบบจัดการ เนื้อหา (Content management system, CMS) คือระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ เพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมการทำงานในหมู่คณะ ให้ สามารถสร้างเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยมากแล้ว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้ จัดการเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บ และมีไม่น้อยที่ระบบ จัดการเนื้อหาต้องใช้ซอฟแวร์พิเศษบนเครื่องเครื่องลูก ข่าย เพื่อใช้แก้ไขและสร้างบทความต่างๆ

6  ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้าง CMS มีหลายตัวด้วยกันอาทิ เช่น PostNuke Plone PHP-NukeJBoss MyPHPNukeDrupal MamboJoomla eNvolutionXOOPs MD-ProWordPress OpenCMS

7


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาชั้นปีที่ 3.  นักศึกษาอธิบายการผลิตสื่อออนไลน์โดยใช้ CMS ได้  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนจริงได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google