งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์ mr.modx@gmail.com http://www.comstcc.net
แนะนำรายวิชา วท 0217 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 (Selected Topics in Business Computer 2) ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

2 จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web Base Application ใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาใช้งานและพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี Web Base Application ใหม่ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

3 เนื้อหาที่ใช้เรียน PHP Joomla
ประวัติความเป็นมา , ตัวแปร , operator , การเขียนคำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูล สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่กำหนดได้ สร้างระบบ upload file เข้าไปเก็บในเว็บไซต์ได้ สร้างระบบ login ได้ mini project สร้างระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น Joomla

4 คะแนน ทดสอบย่อย 20 คะแนน สอบกลางภาค 15 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน
ทดสอบย่อย 20 คะแนน สอบกลางภาค 15 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน mini project 25 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน

5 CMS : Content Management System
คือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งควรจะมีความสามารถ เช่น การเพิ่มบทความ จัดหมวดหมู่บทความ จัดการรูปภาพ ปรับแต่งคุณสมบัติ หรือเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ สามารถจัดการ , เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การแสดงผลได้ สามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยการเขียนโค้ด HTML,PHP,SQL

6 ไม่ต้องเขียนโค้ด แล้วทำอย่างไร ?

7 cms เพียงแต่เรียนรู้ วิธีการติดตั้ง การปรับแต่ง การใช้งาน CMS เท่านั้น
สำหรับ Code ต่าง ๆ ที่นำมาสร้าง และ ออกแบบเว็บไซต์ จะทำโดยทีมงานของผู้พัฒนา CMS ของแต่ละทีม ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการสร้าง และออกแบบเว็บไซต์ ได้อย่างมาก

8 cms มีอะไรบ้าง Mambo Joomla Drupal Moodle

9 Joomla joomla คือ CMS ตัวหนึ่งจากหลาย ๆ ตัวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
รองรับ flash , Gif Animation มี Template ให้เลือกหลากหลาย มี Plugin,Module,Component ให้เลือก โดยมีผู้พัฒนาให้ใช้ “ ฟรี ”

10

11 ทำความรู้จักกับ PHP

12 บทนำ ในช่วงแรก ภาษาที่นิยมใช้พัฒนาเว็บไซต์คือ HTML
Static Website ต่อมามีการพัฒนาภาษาที่สามารถทำให้เว็บไซต์สามารถโต้ตอบ (Interaction) กับผู้ใช้งานได้ เราเรียกว่า Dynamic Website มีหลายภาษา เช่น ASP , PHP , JSP

13 ประวัติของภาษา PHP PHP ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1995 โดย Rasmas Lerdorf
เดิมทีเป็น Package ชื่อ “Personal Home Page” ต่อมาได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ได้ ทำให้มีผู้นิยมใช้งานมากขึ้น จากนั้น มีการพัฒนาเพิ่มเติม และแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้รองรับการทำงานเชิงวัตถุ จนกลายเป็น PHP V.3 จึงเปลี่ยนชื่อจาก “ Personal Home Page” เป็น “PHP : Hypertext Preprocessor”

14 ประวัติของภาษา PHP ในปัจจุบันนั้น PHP ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 5.x แล้ว โดยที่อะไรเปลี่ยนจากเวอร์ชันเก่าไปมาก แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการเขียนโปรแกรมก็ยังคงเป็นพื้นฐานของภาษา C เช่นเดิม จึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ PHP

15 จุดเด่นของ PHP ที่ได้รับความนิยม
มีความยืดหยุ่นในการเขียนสูง เพราะสามารถกำหนดรูปแบบของผลลัพธ์ได้ตามความต้องการผู้พัฒนาโปรแกรม PHP ยังสามารถรันบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ได้ด้วย ไม่ว่าจะสร้างโปรแกรม PHP มาจาก Windows ก็ยังสามารถนำไปรันบน UNIX หรือ LINUX ได้อย่างไม่มีปัญหา จุดนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ PHP ยังเหนือกว่าภาษาอื่น

16 จุดเด่นของ PHP ที่ได้รับความนิยม
PHP นั้นยังสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย ได้แก่ MySQL , SQL Server , MS-Access , Sybase , Oracle , PostgreSQL , Informix เป็นต้น และที่สำคัญสิ่งที่ทำให้ PHP ยังเป็นที่นิยมก็คือความที่เป็น Open Source ซึ่งมีการแจกจ่าย Source Code กันแบบฟรีๆ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ PHP จะได้รับการพัฒนาจากผู้คนที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น PHP จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเวอร์ชัน 6.x อย่างรวดเร็วนั่นเอง

17 หลักการทำงานของ PHP CGI หรือ Common Gateway Interface มันสามารถรับเอาข้อมูลจาก Client ไปประมวลผลที่ Server และส่งผลลัพธ์กลับไปให้ Client เช่น Client ต้องการสอบถามข้อมูลว่ามี Website ใดที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AEC บ้าง มันก็จะรับข้อมูลไปประมวลผลที่ Server และ Server ก็จะตรวจสอบกัน Database ที่มีอยู่ว่ามี Website ใดมีข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ เสร็จแล้วก็จะส่งผลกับไปให้ที่ Client

18 หลักการทำงานของ PHP โดยยกตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้า
Client เรียกข้อมูล http จาก Web Server เช่นเรียก Server ส่งข้อมูล เป็น Homepage หรือ html format มายัง Client Client ส่งข้อมูลที่ต้องให้ประมวลไปให้ Server  เช่น สั่งซื้อสิ้นค้า Server ประมวลผล ตรวจสอบสินค้า Server ส่งผลการประมวลกลับไปให้ Client Client ยืนยันการสั่งสินค้า Server ตัดสินค้าในคลัง บันทึกลง Database

19 หลักการทำงานของ PHP & HTML

20 Send Request Send Requested (HTML Format)

21 หลักการทำงานของ PHP CGI จะใช้ภาษาใดต้องคำนึงถึง Plateform ของ Webser ด้วย ดังนี้ Unix/Linux WindowsNT C C++ Perl PHP Perl PHP ASP CFM

22 Script PHP สามารถเขียนเป็น Script PHP ทั้งหมดก็ได้
หรือสามารถฝัง (embedded script) คำสั่งหรือฟังก์ชั่น PHP ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการ ใน script HTML ก็ได้ การกำหนดขอบเขตของ Script เรียกว่า PHP script tag โดยมี Tag เปิด และปิด

23 มาถึงตรงนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้คิดว่า PHP เป็นภาษาที่กำลังเสื่อมความนิยม
 คุณสามารถติดตามเรื่องราว การพัฒนา และ Download PHP ตัวล่าสุดได้จาก


ดาวน์โหลด ppt ธีระพงษ์ แสงรักษาวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google