งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสั่งงาน , มอบหมายงานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสั่งงาน , มอบหมายงานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสั่งงาน , มอบหมายงานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
การสั่งงาน , มอบหมายงานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์ B.Sc (KU), Mini MBA (TU), MPA (NIDA)

2 หน้าที่ในการบริหารงาน
1. การวางแผน 2. การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน 3. การสั่งงาน 4. การมอบหมายงาน 5. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3 การสั่งงาน การมอบหมายงาน
1. หลักในการสั่งงาน 2. วิธีสั่งงานที่ดี 3. ปัญหาในการสั่งงาน

4 หัวหน้างานกับการสั่งงาน
หัวหน้างานต้องใช้ทักษะสำคัญคือ การสื่อสาร การจูงใจ , แสดงภาวะผู้นำ การสั่งงาน - ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อถ่ายทอดให้เข้าใจ ลำดับเนื้อความ คำสั่ง การพูดจา เพื่อให้คนรับสารเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

5 ข้อควรพิจารณาวิธีการสั่งงาน
1. ผู้บริหารต้องรู้แจ้งข้อเท็จจริง รายละเอียดของงาน ระยะเวลาทำงาน เหตุผลที่มาที่ไปของงาน 2. การสั่งการต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ,องค์กร, สหกรณ์ 3. เวลามอบหมายงานต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจนไม่อ้อมค้อม


ดาวน์โหลด ppt การสั่งงาน , มอบหมายงานและ การติดตาม ประเมินผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google