งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพของเพศ ชาย/หญิง ต้องวิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของ บุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพของเพศ ชาย/หญิง ต้องวิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของ บุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพของเพศ ชาย/หญิง ต้องวิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของ บุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน , ตัดสินใจ, เวลา เหมาะสม , การแก้ไขปัญหา 3. ตรวจสอบงานอยู่เสมอ/ตรวจบ่อยๆ ดูรายงาน

2 หลักในการสั่งงาน 4. กำหนดงานให้ชัดเจน หรือการทำงาน ก่อน - หลัง / ลำดับความสำคัญ 5. ความเป็นธรรม เป็นคุณสมบัติที่ดี

3 วิธีการสั่งงานที่ดี 1. พูดจา/ภาษาให้ชัดเจน พูด สั้น ชัดเจนเข้าใจง่าย
พูด สั้น ชัดเจนเข้าใจง่าย เขียน สั้น ชัดเจน 2. ความสุภาพเหมาะสม /น้อมตัวเข้าหา อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่ต้องแสดงอำนาจอะไร 3. ใช้ร้องขอมากกว่าบังคับ

4 วิธีการสั่งงานที่ดี 4. ต้องรู้จักพูดตรงไปตรงมา เปิดเผยจริงใจ/อย่า ส่งผ่าน 5. พูดย้ำให้ชัดเจน , พูดช้ำ ต้องให้ผู้ฟัง 6. ให้ทบทวนคำสั่ง 7. เลือกวิธีที่เหมาะสมและสะดวก ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt หลักในการสั่งงาน 1. สั่งกับใคร ผู้ใด เมื่อไร สภาพของเพศ ชาย/หญิง ต้องวิเคราะห์คน เครื่องมือที่ใช้คือ ประวัติของ บุคคลากร 2. ต้องมอบอำนาจให้เขาทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google