งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบหมายงาน 1. งานเร่งด่วน/สำคัญมาก หัวหน้าต้องทำเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบหมายงาน 1. งานเร่งด่วน/สำคัญมาก หัวหน้าต้องทำเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบหมายงาน 1. งานเร่งด่วน/สำคัญมาก หัวหน้าต้องทำเอง
- ทำหลังจากสอนงาน มอบหมายงาน ให้อำนาจ ตัดสินใจ - แยกแยะความสำคัญของงานก่อน วิธีแยก คือ 1. งานเร่งด่วน/สำคัญมาก หัวหน้าต้องทำเอง 2. งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน หัวหน้าทำร่วมกับลูกน้อง 3. งานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ ต้องให้ลูกน้องทำ

2 การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
* วัตถุประสงค์ชัดเจน - มอบอะไร - ใช้ใครมาทำ / คนที่เหมาะสม - ต้องการผลงานเมื่อไหร่ - ทำที่ใด - ทำด้วยวิธีอย่างไร

3 การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
* กำหนดมาตรฐาน * ประสิทธิภาพมอบหมายงาน / ได้อิสระ * ติดตามผลงาน

4 ปัญหาในการมองหมายงาน
1. กลัวหมดความสำคัญ 2. ไม่รู้จะมอบหมายงานอย่างไร 3. ไม่เห็นคุณค่าการมอบหมายงาน 4. ไม่รู้วิธีตรวจสอบงาน 5. ไม่ต้องการวางอำนาจ 6. ลูกน้องขาดวินัย ต้องสอน

5 ข้อพึงระวังในการมอบหมายงาน
1. สอบถามความเข้าใจข้อขัดแย้ง 2. ช่วยเหลือตามความจำเป็น 3. อย่ามีนายหลายคนสั่งงานเพิ่ม 4. อย่ามอบหมายงานเมื่ออารมณ์เสีย 4. สุภาพ ให้เกียรติ ปิยะวาจา

6 การมอบหมายงานที่ดี 2. พัฒนาลูกน้องสม่ำเสมอ รู้จักสอน ลูกน้องให้เป็น
1. รู้จักเลือกงาน 2. พัฒนาลูกน้องสม่ำเสมอ รู้จักสอน ลูกน้องให้เป็น

7 การมอบหมายงานที่ไม่ดี
1. มอบหมายงานไม่ดี 2. หอบเอางานไปทำที่บ้านตลอดเวลา 3. พนักงานผิดระเบียบวินัย กฎเกณฑ์บ่อย 4. ข้อมูลล่าช้า การสื่อสารไม่ชัดเจน 5. ลูกน้องเบื่องาน มีแต่งานไม่มีงานเด่นให้ทำ 6. ผู้บริหารรอรายงานเป็นตัวอักษรหนังสือยึดติดระบบ


ดาวน์โหลด ppt การมอบหมายงาน 1. งานเร่งด่วน/สำคัญมาก หัวหน้าต้องทำเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google