งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง/หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับประเด็นไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง/หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับประเด็นไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง/หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับประเด็นไม่ได้ ต้องรู้รายละเอียดของงาน จัดลำดับของงาน 3. ตอบไม่ได้, แสดงให้ดูไม่เป็น

2 ปัญหาการสั่งงาน 4. ขาดทักษะจูงใจให้เชื่อถือยอมรับ เราชอบอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น 5. เจอลองดี ขาดความมั่นใจ 6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้

3 ข้อเสนอแนะและการสั่งงานที่ดี
1. ทำอะไร เวลาสั่งงานเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าเอามายุ่ง 2. เรื่องอะไรที่ยังอธิบายไม่ถูกต้องหรือชัดเจน 3. ได้ลำดับขั้นตอนการสั่งงานให้ชัดเจนหรือไม่ อะไรสำคัญก่อนหลัง

4 ข้อเสนอแนะและการสั่งงานที่ดี
4. คำสั่งส่วนไหนที่ยังไม่ชัดเจน 5. ชี้แจงเอกสารขั้นตอน แนะนำชัดเจน 6. จะแน่ใจอย่างไรว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจคำสั่งที่เราสั่ง /ทบทวนคำสั่ง

5 ข้อสรุปในการสั่งงาน 1. ผู้บริหารต้องรู้จักสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
2. รู้จักหลักในการทำ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. รู้จักหลักในการสื่อสาร เข้าใจง่าย 4. ความคิดปรับปรุงงานให้ดีอยู่เสมอ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง/หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับประเด็นไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google