งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน
สรุปแบบตัวอย่าง สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน ผู้ใช้แรงงาน ระหว่าง วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2554

2 เครือข่ายองค์กรแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ, สภาแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน, กลุ่มสหภาพแรงงาน ,แรงงานนอกระบบ ,ได้มีการออกแบบสำรวจตัวอย่างเพื่อประกอบการผลักดันค่าจ้างที่เป็นธรรม โดยเป็นแบบสำรวจที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจริงในการดำรงชีพของลูกจ้าง 1 คน ต่อวัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอื่นๆที่ต้องจ่ายจริงต่อเดือน และข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันที่ควรจะเป็น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของแบบสำรวจดังกล่าว 3,660 ชุด จากคนงานกลุ่มต่างๆ ทำให้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

3 จังหวัดที่สอบถาม ภูเก็ต สมุทรปราการ ระยอง นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี
ภูเก็ต สมุทรปราการ ระยอง นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี กรุงเทพฯ สงขลา นครราชสีมา อยุธยา นนทบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง ปราจีน ปทุมธานี

4 ปัจจุบันคนงานได้รับค่าจ้าง
ผู้ตอบแบบสำรวจ 3,660 คน ข้อมูลจาก 16 จังหวัด มากกว่า 300 บาท % ไม่ตอบ % ต่ำกว่า 300 บาท 68.61 %

5 ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้แรงงานคนเดียว
ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุตร ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่ารักษาพยาบาล รายการ รายวัน (บาท) รายเดือน 1 อาหารเช้า 1050 2 อาหารกลางวัน 1200 3 อาหารเย็น 1500 4 ค่าเดินทาง ( ) 5 ค่าน้ำ 201 6 ค่าไฟฟ้า 500 7 ค่าที่อยู่อาศัย(เช่าบ้าน) 8 ค่าโทรศัพท์ 300 9 ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า 1,500 10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ประกันสังคม, ผ้าป่า) 950 รวมค่าใช้จ่าย

6 ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน
รายการ รายวัน (บาท) รายเดือน 1 อาหารเช้า 1,775.54 2 อาหารกลางวัน 1,659 3 อาหารเย็น 2,799.6 4 ค่าเดินทาง 4,062.6 5 ค่ายารักษาโรค 425.7 6 ค่าน้ำ 360.6 7 ค่าไฟฟ้า 788.7 8 ค่าที่อยู่อาศัย(เช่าบ้าน) 3,334.5 9 ค่าโทรศัพท์ 708.9 10 ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน 938.7 รวมค่าใช้จ่าย 16,853.84

7 348.39 บาท 561.79 บาท ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้แรงงานคนเดียว
ไม่รวมค่าใช้จ่ายบุตร ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่ารักษาพยาบาล บาท ค่าใช้จ่ายรายวันของผู้ใช้แรงงานและครอบครัวรวม 3 คน บาท (การสำรวจเมื่อปี 2552 คือ 421 บาท ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น บาท คิดเป็น 25.1%)

8 ที่ยังไม่ได้นำมาคำนวณในที่นี้
ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำมาคำนวณในที่นี้ ส่งเงินไปให้ พ่อ,แม่, ค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเครื่องสำอาง, ผ่อนบัตรเครดิต,ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน,เสื้อผ้า รองเท้า,ค่าทำบุญ, ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบันเทิง ดูหนังฟังเพลง หนังสือพิมพ์ หาความรู้เพิ่มเติม, เงินออมสำหรับอนาคต

9 ค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริง
ค่าจ้างขั้นต่ำตามหลักการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศจะต้องเป็นค่าจ้างที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีของแรงงานและสมาชิกในครอบครัวอีกสองคน ฉะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำที่แท้จริงจะต้องสูงกว่านี้

10 ค่าแรงที่เป็นธรรม ต้องปรับเป็นโครงสร้างค่าจ้างกล่าวคือ เมื่อคนงานทำงานมาแล้ว 1ปี ต้องปรับค่าจ้างประจำปีให้กับคนงาน นักศึกษาจบ ป.ตรี ต้องเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

11 รณรงค์เพื่อค่าแรงที่เป็นธรรม
300.- บาทต่อวัน เท่ากัน ทั่วประเทศ…!!!


ดาวน์โหลด ppt สำรวจค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google