งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์
นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา ครู คศ.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

2 การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์
ผังมโนทัศน์ การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ท่องโลก Photoshop อักษร อัศจรรย์ มีเงา การรวมภาพ พื้นหลังสวย อักษรเด่น

3 ความสำคัญของงานกราฟิก
งานกราฟิกมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังตัวอย่างที่พบ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำของมนุษย์โบราณ ที่แสดงออกถึงพิธีกรรมหรือ กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการล่าสัตว์ การบวงสรวง จำนวนและชนิดของสัตว์ ในปัจจุบันสังคม มนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกในเกือบทุกกิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบ การทดลอง การ นำเสนอข้อมูล การแสดงออกทางศิลปะ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ และด้วยความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลทำให้การสร้างและใช้งานกราฟิกสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี

4 ท่องโลก Photoshop

5 Work shop1 :กำหนดค่าเบื้องต้นก่อนใช้งาน
1.เรียกใช้เครื่องมือที่จำเป็น ที่เมนู windows >  Layers  Options  Tool เลือกโหมดรูปภาพ ที่เมนู Image > RGB Color 2 กำหนดขนาดภาพ ที่เมนู file >New กำหนดขนาดภาพ ดังนี้ Width 800 pixels Height 600 pixels Resolution 72 pixels/inch 2. ที่ Background เลือก Transparent 3. คลิก OK

6 Work shop :ตัวอย่างประยุกต์สร้างชิ้นงาน
กำหนดขนาดภาพ 1.ที่เมนู file >New กำหนดขนาดภาพ ดังนี้ Width 800 pixels Height 600 pixels Resolution 72 pixels/inch 2. ที่ Background เลือก Transparent 3. คลิก OK 1 กำหนดขนาดภาพ 1.เทสีพื้นหลังเป็นสีดำ Filter> lens flare >Lens Flare 2. เลือกปรับได้ตามต้องการ 3. คลิก OK 4. บันทึกไฟล์ 2

7 การบันทึกไฟล์รูปภาพ 3.1 บันทึกเพื่อไว้แก้ไขภายหลังได้ จะเก็บทั้ง layers ให้เลือกประเภทไฟล์ เป็น PSD 3.2 บันทึกเพื่อนำไปใช้งาน เช่น แสดงบนเว็บไซต์ หรือ นำเสนองานอื่น ให้เลือกประเภทไฟล์ เป็น jpg, png,bmp ,gif,tiff เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google