งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี

2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

3 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขนาดเล็กลง ราคาถูกลง แต่ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการทำงานสูงขึ้น ทำให้หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนบุคลได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เช่น การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ การสร้างภาพ กราฟิก  การเล่นเกม การดูหนังฟังเพลง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในลักษณะเครือข่าย เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การติดต่อสื่อสาร  การสืบค้นข้อมูล  การเลือกซื้อสินค้า ด้านการศึกษา เป็นต้น หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ต้นกำเนิดภาษาซี หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

5 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ต้นกำเนิดภาษาซี หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

6 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชนิดของซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

7 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชนิดของซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

8 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ภาษาคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

9 การเข้าใช้โปรแกรมภาษาซี
หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

10 หน้าต่างโปรแกรมภาษาซี
1 2 3 4 หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
รายละเอียดของเมนู หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

12 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
รายละเอียดของเมนู หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

13 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
หลักการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

14 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
การเขียนผังงาน หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

15 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart Symbol) หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

16 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart Symbol) หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

17 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart Symbol) หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

18 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างผังงานแบบเรียงลำดับ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

19 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างผังงานแบบกำหนดเงื่อนไข หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

20 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ตัวอย่างผังงานแบบวนรอบ หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

21 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หน่วยที่ 1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

22 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
จบหน่วยที่ 1 บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี


ดาวน์โหลด ppt บทนำ การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google