งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

2 ขั้นตอนหลัก ติดตั้ง Printer สร้าง Form ใบเสร็จฯ (กำหนดขนาดกระดาษ)

3 ติดตั้ง Printer ในการติดตั้ง Printer เพื่อใช้พิมพ์ ใบเสร็จฯ ในระบบ KKUFMIS ให้เลือก Printer “ยี่ห้อ Epson รุ่น LQ-1170” เท่านั้น ดำเนินการดังนี้ 1. เลือก เมนู Start -> Settings -> Printer and Faxes 2. ดับเบิล คลิก Add Printer

4 ติดตั้ง Printer 3. กดปุ่ม Next 4. เลือก สถานที่ติดตั้งเครื่องPrinter
4.1 Local printer attached.. เป็นการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น (ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้) 4.2 A network printer, or… เป็นการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือต่อกับ network 5. เมื่อเลือกสถานที่ติดตั้งแล้วกดปุ่ม Next

5 ติดตั้ง Printer 6. เลือก Port ที่ใช้ต่อกับPrinter เมื่อเลือกแล้ว กดปุ่ม Next ในภาพเป็นตัวอย่างที่เลือกต่อ Port ชนิด 25 เข็ม (parallel Port)

6 ติดตั้ง Printer 7. เลือก Printer “Epson รุ่น LQ-1170” แล้วกดปุ่ม Next
8. ที่หน้า Name Your Print ใส่ชื่อเครื่องพิมพ์ แล้ว กดปุ่ม Next 9. ที่หน้า Printer Sharing เลือกแชร์เครื่องพิมพ์เพื่อให้เครื่องใช้งานร่วมหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม Next

7 ติดตั้ง Printer 10. ที่หน้า Print Test Page กดปุ่ม Next
11. จนถึงหน้าสุดท้ายของการติดตั้งPrinter กดปุ่ม Next 12. จะกลับมาที่หน้า Printer and Faxes จะมีรูป Printer ที่ได้ติดตั้งขึ้นมา

8 สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน
ดำเนินการดังนี้ 1. ที่หน้าต่าง Printers and Faxes ไปที่เมนู File -> Server Properties

9 สร้าง Form ใบเสร็จรับเงิน
2. คลิกให้เมื่อเครื่องหมาย ถูก ที่ Create a new form 3. ใส่ชื่อในชื่อ Form name: ตัวอย่าง bill8.5x7 4. ในกรอบ Form description ให้ใช้ Units: เป็น English 5. Paper size:ให้กำหนดเป็น Width : 8.5 in Height: 7.0 in 6. กดปุ่ม Save Form และ OK

10 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
1. คลิกขวา Printer Epson LQ-1170 เลือก Properties 2. ที่ Tab “Device Settings” ที่ช่อง Tractor Feed: เลือก Form ใบเสร็จ ที่ได้สร้างขึ้น

11 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
3. ที่ Tab “Advanced” กดปุ่ม Printing Defaults.. 4. กดปุ่ม Advanced..

12 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
5. ที่ List “Paper/Output” ให้เลือก Paper Size: ที่ได้สร้าง ตัวอย่างคือ bill8.5x7 6. ที่ List “Graphic” ให้เลือก Print Quality: 180 x180 dots per inch

13 กำหนดค่า Printer เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
7. จากนั้นกดปุ่ม OK จนออกมาที่หน้าต่าง Printer and Faxed เป็นอันเสร็จสิ้น 8. ในการสั่งพิมพ์ใบเสร็จฯในระบบ KKUFMIS ให้เลือก Printer LQ1170 Printer Name: จะขึ้น Printer ที่เป็น Default ก่อน ให้เลือก Printer LQ1170 หากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใช้งานในการพิมพ์ใบเสร็จฯในระบบ KKUFMIS ประจำ ให้กำหนด Printer LQ1170 เป็น Default


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการติดตั้ง Printer และ รูปแบบใบเสร็จรับเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google