งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์ฉลากยาโดยใช้โปรแกรมJHCIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์ฉลากยาโดยใช้โปรแกรมJHCIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์ฉลากยาโดยใช้โปรแกรมJHCIS
โดย ผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

2 องค์ประกอบที่ต้องใช้
Hardware –คอมพิวเตอร์/Notebook ,Printer,Lan(กรณีใช้ หลายเครื่อง) หรือระบบเครือข่ายอื่น,ฉลากยา Software –Windows/โปรแกรม JHCIS Peopleware- จนท.สาธารณสุข/พนักงานบันทึกข้อมูล Management ระบบบริหารจัดการ(ที่ดี)

3 วิธีการ Set Printer เพื่อพิมพ์ฉลากยา(windowsXP)
1. คลิกที่เมนู Start >> Printers and Faxes ดังภาพ

4 2. จากนั้นให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่าง แล้วเลือก Server Properties ดัง ภาพ

5 ให้คลิกทำเครื่องหมายถูกที่ Create a new form ทำการตั้งชื่อ Form name ให้เป็น Sticker แล้วกำหนดค่า Width = 8.00cm และค่า Height = 5.00cm จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Form และคลิกที่ปุ่ม OK ตามลำดับ ดังภาพ

6 4. ให้คลิกขวาที่ Printer ที่ต้องการพิมพ์ฉลากยา แล้วเลือกที่ Property ดังภาพ

7 8. เลือกที่ Tab Device Setting เลือก Tractor feed เป็น sticker กดปุ่ม OK ดังภาพ

8 ขั้นตอนการพิมพ์ฉลากยาโดยโปรแกรมJHCIS

9 การปรับขนาดฉลากยา

10 ปัญหาอุปสรรคที่พบ โปรแกรมJHCIS ยังพบปัญหาเรื่องFonts(ภาษาไทย) กับระบบปฏิบัติการ Windows7 (สระ/วรรณยุกต์เคลื่อน) Computer/Notebookรุ่นใหม่ๆ ไม่มีportขนานให้ใช้ Printer บางรุ่น ต้องใช้ประยุกต์ใช้ Driver ของอีกรุ่น เช่น Epson LQ-300+II ต้องใช้Driver LQ-400,LQ-800,LQ เป็นต้น (มีปัญหาเฉพาะครั้งแรก) ปัญหาเรื่องระบบเครือข่าย Lan/Wireless/Hardware/Peopleware ปัญหาเรื่องกระดาษStickerติดเวลาพิมพ์ฉลากยา


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์ฉลากยาโดยใช้โปรแกรมJHCIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google