งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 It costs 100 yen each.

3 There are 24 macarons in this box.

4  A: Hello there, how are you?  B: Fine, thanks. Can I have a kilo of tomatoes, please?  A: Certainly. Anything else?  B: Um … oh yes, a box of eggs?  A: OK, that’s £2.75 altogether, please.  B: Here you are.  A: Thank you.

5  A: Good morning. Can I help you?  B: Yes, have you got any ham sandwiches?  A: Um … yes, there’s one left.  B: Oh good, and can I have a coffee with milk, too, please?  A: Certainly.  B: How much is that?  A: That’s £4.20 altogether, please.  B: Here you are. Thanks.  A: Thank you.

6  A: Hi, what can I get you?  B: I’d like a cheeseburger with chips and a cola, please  A: OK … there’s the burger and chips … and the cola. Anything else?  B: No, that’s all, thanks.  A: That’s £3.95  B: OK, just a second.

7


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google