งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 Tom Yam Kung (Thai food)  Tom Yam Kung is a spicy clear soup typical.in Laos and Thailand. Tom yum is widely served in neighbouring countries such as.Malaysia, Singapore and Indonesia, and has been popularized around the world.  It consists of carbohydrate, protein and fat.

3 Satay (Malaysian food)  is a dish of seasoned, skewered and grilled meat, served with a sauce.  These are grilled or barbecued over a wood or charcoal fire, then served with various spicy seasonings.  This kind of food originated in Malaysia but very popular in Indonesia.

4 Pho (Vietnamese food)  is a Vietnamese dish consisting of broth, noodles made from rice, a few herbs, and meat. It is a popular street dish, and the specialty of several restaurant chains. The two main varieties are chicken pho and beef pho.  It consists of carbohydrate, protein, fat, and vitamins.

5 Let’s know about nutrition  There are 5 main groups of food 1. Protein such as meat, milk and egg. It repairs our body and necessary for growth. 2. Carbohydrates such as rice, flour and bread. It’s the main source of energy.

6 Let’s know about nutrition 3. Vitamin such as A, B, C, D, E and K. 4. Minerals such as sodium, potassium and calcium. Both come from fruits and vegetables. Both make us strong and necessary for organs.

7 Let’s know about nutrition 5. Fat such as oil, french fries, butter and cheese. It is the second main energy and keeps us warm. It helps us absorb some vitamins.

8 Which food is the best food?  To choose food, you should look at 3 factors 1. Prices 2. Nutrients 3. Safeness (Freshness and Cleanliness)

9 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google