งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2 Pho (Vietnamese food) is a Vietnamese dish consisting of broth, noodles made from rice, a few herbs, and meat. It is a popular street dish, and the specialty of several restaurant chains. The two main varieties are chicken pho and beef pho. It consists of carbohydrate, protein, fat, and vitamins.

3 Tom Yam Kung (Thai food) is a spicy clear soup typical.in Laos and Thailand. Tom yum is widely served in neighbouring countries such as.Malaysia, Singapore and Indonesia, and has been popularised around the world. It consists of carbohydrate, protein and fat.

4 Larb (Northeastern region Thai food/ Laos food) is a type of Lao minced meat salad that is regarded as the national dish of Laos. Larb is a creation of the Lao people and originated in Laos. It is also eaten in Isan where there is a large Lao community. It consists of protein and fat.

5 Dialogues A: Good afternoon. B: Oh, hello. I'd like to book a table for this evening. A: Certainly, sir. For how many people? B: Er … five people. For 7 o'clock this evening if that's OK. A: That's fine. What name is it? B: Mr Evans. Oh … I almost forgot! My daughter's a vegetarian. I just wanted to check if there's something on the menu she can eat. A: Well … Some foods are vegetarian … Vegetable Pho with Tofu, Vietnamese salad rolls, and Vietnamese egg sandwiches.

6 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียมถนอม กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google