งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Menu and Interactive with Powerpoint ให้นำเรื่อง Input /Output Technology มา จัดทำ การนำเสนอ โดยใช้หลักการ Menu and Interactive with powerpoint มาประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Menu and Interactive with Powerpoint ให้นำเรื่อง Input /Output Technology มา จัดทำ การนำเสนอ โดยใช้หลักการ Menu and Interactive with powerpoint มาประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Menu and Interactive with Powerpoint ให้นำเรื่อง Input /Output Technology มา จัดทำ การนำเสนอ โดยใช้หลักการ Menu and Interactive with powerpoint มาประยุกต์ ** อย่าลืมอ้างแหล่งที่มาของข้อมูลและ เพิ่มเติมมาให้ด้วย ** ส่งด้วย

2 Add Menu to powerpoint presentations Complete your slides Make menu slide in the same presentation as all your other slides. (It makes sense to have the menu before your custom shows) Any object (text, boxes, pictures, graph,etc) in a powerpoint can have an “action” assigned to it. An action is just an instruction for powerpoint to do something when someone clicks on that objects. For example:  Jump to last slide  Go back one slide  Stop presentation  Etc. To make powerpoint more interactive you can do by applying “Action Setting” from Slide Show menu.

3


ดาวน์โหลด ppt Menu and Interactive with Powerpoint ให้นำเรื่อง Input /Output Technology มา จัดทำ การนำเสนอ โดยใช้หลักการ Menu and Interactive with powerpoint มาประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google