งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introducing yourself.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introducing yourself."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introducing yourself

2 Introducing yourself Hello. (ทักทาย) My name’s Tongdee. (บอกชื่อ) I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม) I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม) I’m glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)

3 Introducing yourself Good morning. (ทักทาย) May I introduce myself? (ขออนุญาต) My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ) I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม) ( I’m from……………(home/school) Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)

4 Greeting /Say Hello A : “Good morning.”
B : “Good morning. How are you?” A : “Fine, thanks and you? B : “Very well, thank you.”

5 Greeting/Say Hello Joe : “Hello, Joy.” Joy : “Hi, Joe. How are you?”
Joe : “Not so well. I have headache.” Joy : “I hope you feel better soon.” Joe : “Thank you.”

6 Conversation


ดาวน์โหลด ppt Introducing yourself.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google